Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
TKB:22-28052023 Cập nhật TKB lớp TBVH_PCs CĐ5 học trước CĐ4
May 18, 2023, 2:25 am
0.06 MB
TKB:15-21052023 - Cập nhật TKB lớp 22TQ1A
May 11, 2023, 6:18 am
0.06 MB
TKB:08-14052023 - Cập nhật Tkb lớp 22CH1C môn Máy điện & ĐLĐ học ngày 8/5/2023
May 4, 2023, 12:46 pm
0.07 MB
TKB:01-07052023
April 26, 2023, 6:54 am
0.06 MB
TKB:24-300042023
April 20, 2023, 2:37 am
0.06 MB
TKB:17-23042023
April 13, 2023, 12:04 am
0.07 MB
TKB:10-16042023
April 6, 2023, 4:02 am
0.07 MB
TKB:03-09042023 - Cập nhật TKB LỚP 21CH1A học THLĐTHT2; CĐ22_HL Môn VKT thầy Cảnh không học - Môn Mạch điện_L2 - thầy Long học 2 buổi
March 30, 2023, 4:07 am
0.07 MB
TKB:27-02042023
March 23, 2023, 2:35 am
0.09 MB
TKB:20-26032023 - Cập nhật TKB lớp 22CH1C - T3 học TA2, T4 học ĐLĐ
March 16, 2023, 6:56 am
0.09 MB
TKB:13-19032023 - Cập nhật TKB Các lớp khóa 22CH, 22CĐCT, 22TQ sinh hoạt BHYT ngày 15/3/2023 (Thứ 4) tiết 4-6
March 9, 2023, 8:11 am
0.08 MB
TKB:06-12032023 - TKB các lớp 21CH1A, 21CH1C, 21CĐ1A, 22CH1C có điều chỉnh
March 1, 2023, 8:36 am
0.07 MB
TKB:27-05032023
February 23, 2023, 2:33 am
0.07 MB
TKB:20-26022023
February 15, 2023, 5:07 am
0.07 MB
TKB:13-19022023
February 9, 2023, 6:24 am
0.07 MB
TKB:06-12022023
February 2, 2023, 3:26 am
0.08 MB
TKB:30-05022023 - TKB lớp 21CT1A & 22CĐ1A; 22CH1A, 22TQ1A có thay đổi - cập nhật TKB ngày 13/01/2023
January 5, 2023, 6:05 am
0.08 MB
TKB:02-08012023 - Cập nhật TKB lớp TC2020_HL
December 29, 2022, 3:44 am
0.08 MB
TKB:26-01012023
December 22, 2022, 3:45 am
0.08 MB
TKB:19-25122022 - Môn VKT - Cô Hằng lớp 22CH1B học sáng T5 tiết 4-6 - Cập nhật TKB ngày 19/12/2022
December 15, 2022, 2:11 am
0.08 MB
 • LỊCH THI LẦN 1-CĐ K2023 HK1_HL - Ngày:July 4, 2024, 8:04 am
 • LỊCH THI LẦN 1-TC K2023 HK1_HL - Ngày:July 4, 2024, 8:03 am
 • LỊCH THI LẦN 1-HKII -23TQ1A,B,C,D - Ngày:June 3, 2024, 3:57 pm
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK II - LỚP 23TQ1A,B - Ngày:May 31, 2024, 1:25 pm
 • LỊCH THI LẦN 1- HK II - LỚP 23CH1A,B,C - Ngày:May 27, 2024, 2:22 pm
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK II - LỚP 23CĐ1A - Ngày:May 6, 2024, 9:48 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 23, 2024, 1:35 am
 • LỊCH THI LẦN 2 – CĐ2022 HK3_HL - Ngày:April 15, 2024, 8:56 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 4, 2024, 3:52 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CĐ1A - Ngày:April 4, 2024, 3:51 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: