Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
TKB:09-15052022 -Cập nhật TKB lớp 21CH1B
May 6, 2022, 1:22 am
0.09 MB
TKB:02-08052022
April 28, 2022, 4:52 am
0.09 MB
TKB:25-01052022 - Cập nhật TKB ngày 24/4/2022
April 21, 2022, 2:03 pm
0.09 MB
TKB:18-24042022 - CẬP NHẬT TKB NGÀY 15/4/2022 - THẦY SƠNM, CÔ HỌC, CÔ NGỌC
April 14, 2022, 4:36 am
0.09 MB
TKB:11-17042022
April 7, 2022, 3:11 pm
0.09 MB
TKB:04-10042022 - CẬP NHẬT NGÀY 5/4/2022
March 31, 2022, 12:14 am
0.09 MB
TKB:28-03042022 - Cập nhật TKB ngày 28/03/2022
March 24, 2022, 12:52 am
0.09 MB
TKB:21-27032022 - Cập nhật TKB lớp 19CT1A ngày 18/03/2022
March 17, 2022, 3:51 am
0.09 MB
TKB:14-20032022- Cập nhật TKB ngày 16/3/2022
March 9, 2022, 5:05 am
0.09 MB
TKB:07-13032022 - Học trực tiếp - Cập nhật TKB các lớp ngày 09/03/2022
March 2, 2022, 8:09 am
0.08 MB
TKB:28-06032022 - CẬP NHẬT TKB LỚP 21TQ1B & 19CH1A . CHÚ Ý CÁC LỚP CHÍNH QUY - LÝ THUYẾT HỌC ONLINE (TRỰC TUYẾN); THỰC HÀNH HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG
February 23, 2022, 2:50 am
0.08 MB
TKB:21-27022022 - CẬP NHẬT TKB LỚP 21TQ1A , 21CH1A & 21CH1B. HỌC TRỰC TUYẾN - CÁC LỚP NÂNG CAO DẠY THEO TKB CỤ THỂ
February 16, 2022, 4:54 am
0.08 MB
TKB:14-20022022 - HỌC TRỰC TUYẾN
February 7, 2022, 3:19 am
0.08 MB
TKB:24-30012022
January 20, 2022, 7:05 am
0.08 MB
TKB:17-23012022 - CẬP NHẬT TKB LỚP 20CĐ1B MÔN TD, TĐĐ & VĐ
January 13, 2022, 8:13 am
0.08 MB
TKB:10-16012022
January 6, 2022, 11:58 am
0.08 MB
TKB:03-09012022 - Cập nhật TKB lớp 21CD-CT-CB Môn ĐTCB & VLĐC
December 30, 2021, 3:14 am
0.08 MB
TKB:27-02012022 - CẬP NHẬT TKB LỚP 21CD-CT-CB MÔN CHÍNH TRỊ THẦY DU
December 23, 2021, 8:45 am
0.08 MB
TKB:20-26122021
December 16, 2021, 4:11 pm
0.09 MB
TKB:13-19122021
December 9, 2021, 6:03 pm
0.09 MB
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CĐ1A - Ngày:December 4, 2023, 9:48 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CT1A - Ngày:December 4, 2023, 9:48 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:December 4, 2023, 9:47 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 23CH1A,B,C - Ngày:December 4, 2023, 9:42 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23TQ1A,B (Hiệu chỉnh) - Ngày:November 24, 2023, 8:36 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23CĐ1A - Ngày:November 24, 2023, 8:35 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - K21_HL - Ngày:November 17, 2023, 9:29 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 22CĐ_HL (HIỆU CHỈNH) - Ngày:November 2, 2023, 8:55 am
 • LỊCH THI LẦN 2 –Lớp 22TQ HKIII và TC22_HL - Ngày:November 2, 2023, 1:25 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:October 11, 2023, 1:32 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: