Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo học hè năm 2024
Ngày: July 5, 2024, 2:55 pm - Lượt xem: 124
Thông báo học phí HK1 năm 2024-2025 của K23
Ngày: July 4, 2024, 8:07 am - Lượt xem: 154
Thong báo mở lớp hoc lại cá môn trong hè 2024
Ngày: June 27, 2024, 1:25 pm - Lượt xem: 235
Thông báo lịch học môn GDQP lớp 23TQ1C, D
Ngày: June 25, 2024, 7:47 am - Lượt xem: 76
Quyết đinh công nhận tốt nghiệp khoá CD2021 lần 3
Ngày: May 9, 2024, 8:54 am - Lượt xem: 128
Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2023_2024 của lớp 23TQ1C,D
Ngày: March 22, 2024, 6:37 am - Lượt xem: 211
Thông báo học lại Khoá 2023 HK1
Ngày: March 18, 2024, 8:12 am - Lượt xem: 285
Thông báo học lại Khoá CD2022 HK3
Ngày: January 8, 2024, 4:09 am - Lượt xem: 291
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2021 (lần 2)
Ngày: December 25, 2023, 9:53 am - Lượt xem: 361
Quyết đinh công nhận TN khoá TC2022 lần 2
Ngày: December 25, 2023, 9:53 am - Lượt xem: 238
Thông báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 cho sinh viên học sinh
Ngày: December 15, 2023, 1:34 am - Lượt xem: 1055


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: