Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch học giáo dục quốc phòng lớp 23CH1A-B-C, 23CĐ1A và 23TQ1A-B
Ngày: December 6, 2023, 4:26 am - Lượt xem: 27
Quyết đinh công nhận TN khoá TC2022
Ngày: November 28, 2023, 8:17 am - Lượt xem: 68
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2018 (lần 7)
Ngày: November 28, 2023, 8:17 am - Lượt xem: 19
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2019 lần 5
Ngày: November 28, 2023, 8:16 am - Lượt xem: 18
Quyết đinh công nhận TN khoá TC2021 (lần 3)
Ngày: November 28, 2023, 8:15 am - Lượt xem: 30
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2020 (lần 3)
Ngày: November 28, 2023, 8:14 am - Lượt xem: 33
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2021
Ngày: November 28, 2023, 8:13 am - Lượt xem: 61
Thông báo đăng ký mở lớp học lại tháng 10 năm 2023
Ngày: October 6, 2023, 3:52 am - Lượt xem: 398
Thời gian nhập học các lớp Trung cấp, Cao đẳng khóa 2023
Ngày: July 31, 2023, 6:54 am - Lượt xem: 421
Thông báo học lại khoá CD2022 và TC2022 các môn hk2
Ngày: July 26, 2023, 8:49 am - Lượt xem: 232
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2016 lần 8
Ngày: July 14, 2023, 12:54 am - Lượt xem: 178
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2017 lần 7
Ngày: July 14, 2023, 12:53 am - Lượt xem: 102
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2018 lần 6
Ngày: July 14, 2023, 12:53 am - Lượt xem: 137


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: