Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
THÔNG BÁO TẠM HOÃN LỊCH THI CĐ18-HL

Ngày: May 7, 2021, 3:19 pm - Lượt xem: 231 - 0.13 MB

 • Thông báo nghỉ hè năm học 2020-2021 - Ngày:May 28, 2021, 4:26 pm - Lượt down: 157
 • QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa TC2019 (19TQ1A) - Ngày:May 26, 2021, 12:10 pm - Lượt down: 92
 • THÔNG BÁO TẠM HOÃN LỊCH THI CĐ18-HL - Ngày:May 7, 2021, 3:19 pm - Lượt down: 231
 • QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa CD2018 - Ngày:April 27, 2021, 4:27 pm - Lượt down: 462
 • thông báo học lại khóa cd2020, cd2019 vả cd2018 - Ngày:April 27, 2021, 3:57 pm - Lượt down: 212
 • QD công nhận tốt nghiêp CD2017 (lần 3) - Ngày:April 26, 2021, 12:25 pm - Lượt down: 229
 • QD công nhận tốt nghiêp CD2016 (lần 4) - Ngày:April 26, 2021, 12:22 pm - Lượt down: 101
 • QD công nhận tốt nghiêp CD2015 (lần 7) - Ngày:April 26, 2021, 12:21 pm - Lượt down: 66
 • QD công nhận tốt nghiêp TC2017 (lần 2) - Ngày:April 26, 2021, 12:19 pm - Lượt down: 74
 • Thông báo học lại (bổ sung thêm môn Máy điện và Lý thuyết điều khiển tự động) - Ngày:March 8, 2021, 4:26 pm - Lượt down: 271
 • THÔNG BÁO HỌC GDQP KHÓA 20 - Ngày:March 8, 2021, 9:44 am - Lượt down: 229
 • Thông báo học lại khóa CD2018 và các khóa trước - Ngày:March 3, 2021, 3:58 pm - Lượt down: 254
 • Đón tiếp Sinh viên, học sinh (SVHS), Học viên quay lại trường học tập bắt đầu từ ngày 01/03/2021 - Ngày:February 26, 2021, 3:38 pm - Lượt down: 170
 • Kéo dài thời gian tạm nghỉ học và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 - Ngày:February 19, 2021, 9:16 am - Lượt down: 303
 • THÔNG BÁO HỌC QUÂN SỰ KHÓA 2020 - Ngày:January 4, 2021, 2:47 pm - Lượt down: 538


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 16th of June 2021 - Lượt truy cập: