Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa TC2019 (19TQ1A)

Ngày: May 26, 2021, 12:10 pm - Lượt xem: 180 - 1.79 MB

 • (Khẩn) THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRỰC TUYẾN 2021-2022 - Ngày:July 9, 2021, 4:17 pm - Lượt down: 176
 • Thông báo nghỉ hè năm học 2020-2021 - Ngày:May 28, 2021, 4:26 pm - Lượt down: 381
 • QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa TC2019 (19TQ1A) - Ngày:May 26, 2021, 12:10 pm - Lượt down: 180
 • THÔNG BÁO TẠM HOÃN LỊCH THI CĐ18-HL - Ngày:May 7, 2021, 3:19 pm - Lượt down: 271
 • QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa CD2018 - Ngày:April 27, 2021, 4:27 pm - Lượt down: 538
 • thông báo học lại khóa cd2020, cd2019 vả cd2018 - Ngày:April 27, 2021, 3:57 pm - Lượt down: 247
 • QD công nhận tốt nghiêp CD2017 (lần 3) - Ngày:April 26, 2021, 12:25 pm - Lượt down: 262
 • QD công nhận tốt nghiêp CD2016 (lần 4) - Ngày:April 26, 2021, 12:22 pm - Lượt down: 129
 • QD công nhận tốt nghiêp CD2015 (lần 7) - Ngày:April 26, 2021, 12:21 pm - Lượt down: 94
 • QD công nhận tốt nghiêp TC2017 (lần 2) - Ngày:April 26, 2021, 12:19 pm - Lượt down: 103
 • Thông báo học lại (bổ sung thêm môn Máy điện và Lý thuyết điều khiển tự động) - Ngày:March 8, 2021, 4:26 pm - Lượt down: 299
 • THÔNG BÁO HỌC GDQP KHÓA 20 - Ngày:March 8, 2021, 9:44 am - Lượt down: 242
 • Thông báo học lại khóa CD2018 và các khóa trước - Ngày:March 3, 2021, 3:58 pm - Lượt down: 260
 • Đón tiếp Sinh viên, học sinh (SVHS), Học viên quay lại trường học tập bắt đầu từ ngày 01/03/2021 - Ngày:February 26, 2021, 3:38 pm - Lượt down: 188
 • Kéo dài thời gian tạm nghỉ học và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 - Ngày:February 19, 2021, 9:16 am - Lượt down: 324


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 24th of July 2021 - Lượt truy cập: