Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: - Lượt xem:

 • Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 các lớp khóa học 2022 và 2023 - Ngày:December 6, 2023, 8:34 am - Lượt down: 27
 • Lịch học giáo dục quốc phòng lớp 23CH1A-B-C, 23CĐ1A và 23TQ1A-B - Ngày:December 6, 2023, 4:26 am - Lượt down: 27
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2022 - Ngày:November 28, 2023, 8:17 am - Lượt down: 68
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2018 (lần 7) - Ngày:November 28, 2023, 8:17 am - Lượt down: 19
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2019 lần 5 - Ngày:November 28, 2023, 8:16 am - Lượt down: 18
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2021 (lần 3) - Ngày:November 28, 2023, 8:15 am - Lượt down: 30
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2020 (lần 3) - Ngày:November 28, 2023, 8:14 am - Lượt down: 33
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2021 - Ngày:November 28, 2023, 8:13 am - Lượt down: 61
 • Thông báo đăng ký mở lớp học lại tháng 10 năm 2023 - Ngày:October 6, 2023, 3:52 am - Lượt down: 398
 • Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao đẳng và trung cấp năm 2023 - Ngày:August 2, 2023, 8:34 am - Lượt down: 469
 • Thời gian nhập học các lớp Trung cấp, Cao đẳng khóa 2023 - Ngày:July 31, 2023, 6:54 am - Lượt down: 421
 • Thông báo học lại khoá CD2022 và TC2022 các môn hk2 - Ngày:July 26, 2023, 8:49 am - Lượt down: 232
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2016 lần 8 - Ngày:July 14, 2023, 12:54 am - Lượt down: 178
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2017 lần 7 - Ngày:July 14, 2023, 12:53 am - Lượt down: 102
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2018 lần 6 - Ngày:July 14, 2023, 12:53 am - Lượt down: 137


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: