Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo học phí học kỳ 2 các lớp khóa học 2021 và 2022

Ngày: January 12, 2023, 3:34 am - Lượt xem: 437 - 0.8 MB

 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2016 (lần 7) - Ngày:March 25, 2023, 12:49 am - Lượt down: 5
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2019 (lần 3) - Ngày:March 25, 2023, 12:48 am - Lượt down: 16
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2020 (lần 2) - Ngày:March 25, 2023, 12:48 am - Lượt down: 8
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2021 - Ngày:March 25, 2023, 12:47 am - Lượt down: 8
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2020 - Ngày:March 25, 2023, 12:46 am - Lượt down: 6
 • Thông báo Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các HSSV Cao đẳng, Trung cấp ngày 21/04/2023 - Ngày:March 21, 2023, 2:07 am - Lượt down: 135
 • Thông báo học lại Khoá CD2022 HK1, CD2021 HK3, TC2022 HK1 - Ngày:February 24, 2023, 9:13 am - Lượt down: 278
 • Thông báo học phí học kỳ 2 các lớp khóa học 2021 và 2022 - Ngày:January 12, 2023, 3:34 am - Lượt down: 437
 • THỒNG BÁO HỌC GDQP KHÓA 2022 - Ngày:January 4, 2023, 4:48 am - Lượt down: 433
 • Quyết đinh công nhận T khoá TC2020 - Ngày:December 30, 2022, 7:05 am - Lượt down: 318
 • Quyết đinh công nhận T khoá TC2019 - Ngày:December 30, 2022, 7:04 am - Lượt down: 128
 • Quyết đinh công nhận T khoá CD2019 - Ngày:December 30, 2022, 7:03 am - Lượt down: 156
 • Quyết đinh công nhận T khoá CD2018 - Ngày:December 30, 2022, 6:59 am - Lượt down: 140
 • Quyết đinh công nhận T khoá CD2017 - Ngày:December 30, 2022, 6:59 am - Lượt down: 135
 • Quyết đinh công nhận T khoá CD2015 - Ngày:December 30, 2022, 6:52 am - Lượt down: 144


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 26th of March 2023 - Lượt truy cập: