Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Quyết đinh công nhận TN khoá TC2021 lần 2

Ngày: July 14, 2023, 12:50 am - Lượt xem: 299 - 2.01 MB

 • Thông báo học hè năm 2024 - Ngày:July 5, 2024, 2:55 pm - Lượt down: 124
 • Thông báo học phí HK1 năm 2024-2025 của K23 - Ngày:July 4, 2024, 8:07 am - Lượt down: 154
 • Thong báo mở lớp hoc lại cá môn trong hè 2024 - Ngày:June 27, 2024, 1:25 pm - Lượt down: 235
 • Thông báo lịch học môn GDQP lớp 23TQ1C, D - Ngày:June 25, 2024, 7:47 am - Lượt down: 76
 • Thông báo thời gian nghỉ hè của sinh viên học sinh năm học 2023-2024 - Ngày:May 15, 2024, 1:51 pm - Lượt down: 362
 • Quyết đinh công nhận tốt nghiệp khoá CD2021 lần 3 - Ngày:May 9, 2024, 8:54 am - Lượt down: 128
 • Thông báo thực tập và tốt nghiệp của các lớp 22CH1A-B-C, 22CĐ1A và 22CT1A - Ngày:April 19, 2024, 1:31 am - Lượt down: 267
 • Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học 2024 – 2025 của các lớp khóa 2022 - Ngày:April 9, 2024, 6:49 am - Lượt down: 272
 • Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2023_2024 của lớp 23TQ1C,D - Ngày:March 22, 2024, 6:37 am - Lượt down: 211
 • Thông báo học lại Khoá 2023 HK1 - Ngày:March 18, 2024, 8:12 am - Lượt down: 286
 • Thông báo học lại Khoá CD2022 HK3 - Ngày:January 8, 2024, 4:09 am - Lượt down: 291
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2021 (lần 2) - Ngày:December 25, 2023, 9:53 am - Lượt down: 361
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2022 lần 2 - Ngày:December 25, 2023, 9:53 am - Lượt down: 238
 • Thông báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 cho sinh viên học sinh - Ngày:December 15, 2023, 1:34 am - Lượt down: 1056
 • Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 các lớp khóa học 2022 và 2023 - Ngày:December 6, 2023, 8:34 am - Lượt down: 550


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: