Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2018 lần 6

Ngày: July 14, 2023, 12:53 am - Lượt xem: 220 - 3.9 MB

 • Thông báo thời gian nghỉ hè của sinh viên học sinh năm học 2023-2024 - Ngày:May 15, 2024, 1:51 pm - Lượt down: 224
 • Quyết đinh công nhận tốt nghiệp khoá CD2021 lần 3 - Ngày:May 9, 2024, 8:54 am - Lượt down: 80
 • Thông báo thực tập và tốt nghiệp của các lớp 22CH1A-B-C, 22CĐ1A và 22CT1A - Ngày:April 19, 2024, 1:31 am - Lượt down: 229
 • Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học 2024 – 2025 của các lớp khóa 2022 - Ngày:April 9, 2024, 6:49 am - Lượt down: 222
 • Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2023_2024 của lớp 23TQ1C,D - Ngày:March 22, 2024, 6:37 am - Lượt down: 157
 • Thông báo học lại Khoá 2023 HK1 - Ngày:March 18, 2024, 8:12 am - Lượt down: 242
 • Thông báo học lại Khoá CD2022 HK3 - Ngày:January 8, 2024, 4:09 am - Lượt down: 264
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2021 (lần 2) - Ngày:December 25, 2023, 9:53 am - Lượt down: 332
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2022 lần 2 - Ngày:December 25, 2023, 9:53 am - Lượt down: 205
 • Thông báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 cho sinh viên học sinh - Ngày:December 15, 2023, 1:34 am - Lượt down: 1037
 • Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 các lớp khóa học 2022 và 2023 - Ngày:December 6, 2023, 8:34 am - Lượt down: 535
 • Lịch học giáo dục quốc phòng lớp 23CH1A-B-C, 23CĐ1A và 23TQ1A-B - Ngày:December 6, 2023, 4:26 am - Lượt down: 377
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2022 - Ngày:November 28, 2023, 8:17 am - Lượt down: 288
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2018 (lần 7) - Ngày:November 28, 2023, 8:17 am - Lượt down: 135
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2019 lần 5 - Ngày:November 28, 2023, 8:16 am - Lượt down: 110


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: