Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2021 (lần 2)

Ngày: December 25, 2023, 9:53 am - Lượt xem: 263 - 4.37 MB

 • Thông báo thực tập và tốt nghiệp của các lớp 22CH1A-B-C, 22CĐ1A và 22CT1A - Ngày:April 19, 2024, 1:31 am - Lượt down: 69
 • Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học 2024 – 2025 của các lớp khóa 2022 - Ngày:April 9, 2024, 6:49 am - Lượt down: 119
 • Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2023_2024 của lớp 23TQ1C,D - Ngày:March 22, 2024, 6:37 am - Lượt down: 98
 • Thông báo học lại Khoá 2023 HK1 - Ngày:March 18, 2024, 8:12 am - Lượt down: 176
 • Thông báo học lại Khoá CD2022 HK3 - Ngày:January 8, 2024, 4:09 am - Lượt down: 232
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2021 (lần 2) - Ngày:December 25, 2023, 9:53 am - Lượt down: 263
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2022 lần 2 - Ngày:December 25, 2023, 9:53 am - Lượt down: 170
 • Thông báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 cho sinh viên học sinh - Ngày:December 15, 2023, 1:34 am - Lượt down: 1004
 • Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 các lớp khóa học 2022 và 2023 - Ngày:December 6, 2023, 8:34 am - Lượt down: 494
 • Lịch học giáo dục quốc phòng lớp 23CH1A-B-C, 23CĐ1A và 23TQ1A-B - Ngày:December 6, 2023, 4:26 am - Lượt down: 345
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2022 - Ngày:November 28, 2023, 8:17 am - Lượt down: 250
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2018 (lần 7) - Ngày:November 28, 2023, 8:17 am - Lượt down: 120
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2019 lần 5 - Ngày:November 28, 2023, 8:16 am - Lượt down: 95
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2021 (lần 3) - Ngày:November 28, 2023, 8:15 am - Lượt down: 136
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2020 (lần 3) - Ngày:November 28, 2023, 8:14 am - Lượt down: 111


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: