Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo học lại khối lớp 16TH, 16NQ, 17TQ, 13CT, 15CĐNgày: August 22, 2018, 9:36 am - Lượt xem: 1443 - 0.36 MB

 • Lịch ôn thi TN khối TCCN 2016 lần 3 - Ngày:August 8, 2019, 11:52 am - Lượt down: 1277
 • Lịch ôn thi TN khối TCN 2016 lần 3 - Ngày:August 8, 2019, 11:51 am - Lượt down: 849
 • TB Thực tập & tốt nghiệp lớp 17CH1A-D, 17CĐ1A-B, 17CT1A, 17CK1A, 18TQ1A - Ngày:June 19, 2019, 2:55 pm - Lượt down: 1492
 • TB nghỉ hè cho GV & SVHS năm 2019 - Ngày:June 4, 2019, 3:50 pm - Lượt down: 1752
 • Thông báo học lại khối 18TQ, 17CK, 16CE - Ngày:May 23, 2019, 8:20 am - Lượt down: 1339
 • Thông báo tổ chức lễ Bế giảng và phát bằng Tốt nghiệp ngày 14/06/2019 - Ngày:May 14, 2019, 4:43 pm - Lượt down: 1734
 • QĐ công nhận KQ Tốt nghiệp khối CD2014 (lần 5) - Ngày:May 4, 2019, 4:36 pm - Lượt down: 1363
 • QĐ công nhận KQ Tốt nghiệp khối CD2015 (lần 3) - Ngày:May 4, 2019, 4:35 pm - Lượt down: 1118
 • QĐ công nhận KQ Tốt nghiệp khối TC2017 - Ngày:April 16, 2019, 1:40 pm - Lượt down: 1098
 • QĐ công nhận KQ Tốt nghiệp khối CD2013 lần 7 - Ngày:March 15, 2019, 8:02 am - Lượt down: 1308
 • QĐ công nhận KQ Tốt nghiệp khối TCN 2016 lần 2 - Ngày:March 15, 2019, 8:02 am - Lượt down: 1338
 • QĐ công nhận KQ Tốt nghiệp khối TCCN 2016 lần 2 - Ngày:March 15, 2019, 8:01 am - Lượt down: 1186
 • Thông báo học lại khối CD2018, 17TQ, 15CQ - Ngày:March 13, 2019, 4:45 pm - Lượt down: 1225
 • Thông báo mở lớp Học lại khối CD2017 HK3 - Ngày:February 20, 2019, 9:29 am - Lượt down: 1427
 • Lịch ôn thi TN khối TCN 2016 lần 2 - Ngày:January 9, 2019, 11:14 am - Lượt down: 1126


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: