Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
QĐ CN tốt nghiệp khối CD 2013 (lần 4) và các khóa trước

Ngày: December 8, 2017, 3:47 pm - Lượt xem: 2492 - 5.7 MB

 • TB Thực tập & Thi tốt nghiệp lớp 17TQ1A - Ngày:August 29, 2018, 3:32 pm - Lượt down: 1284
 • Thông báo lịch ôn thi TN khối TCN 16 - Ngày:August 22, 2018, 4:18 pm - Lượt down: 1641
 • Thông báo học lại khối lớp 16TH, 16NQ, 17TQ, 13CT, 15CĐ - Ngày:August 22, 2018, 9:36 am - Lượt down: 1421
 • Tb: Về việc thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển dụng viên chức, lao động năm 2018 - Ngày:August 10, 2018, 7:31 am - Lượt down: 2134
 • Thông báo học lại khối lớp 16CE, CAO ĐẲNG KHÓA 2014, 2015, TCCN 2016, 16TH, 16NQ1A (từ ngày 27/08/2018) - Ngày:August 7, 2018, 4:38 pm - Lượt down: 1762
 • THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHỐI CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2013, KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 2016 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC, KHỐI TRUNG CẤP NGHỀ 2016 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC - Ngày:August 2, 2018, 1:56 am - Lượt down: 1741
 • QĐ công nhận KQ TN khối CĐ 2014 lần 3 - Ngày:July 9, 2018, 4:09 pm - Lượt down: 1706
 • Lịch ôn thi TN khối CĐ liên thông 2016 - Ngày:July 3, 2018, 9:34 am - Lượt down: 1303
 • QĐ công nhận KQ TN khối CĐ 2015 - Ngày:July 3, 2018, 8:03 am - Lượt down: 1853
 • QĐ công nhận KQ TN lớp 17SQ1B - Ngày:June 18, 2018, 9:01 am - Lượt down: 1591
 • QĐ công nhận KQ TN khối TCCN 1 năm (16TH2A - lần 2) - Ngày:June 18, 2018, 8:57 am - Lượt down: 1514
 • Thông báo xét tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2015 - Ngày:June 5, 2018, 6:59 am - Lượt down: 2130
 • Lịch nghỉ hè cho GV, SVHS năm học 2017-2018 - Ngày:May 30, 2018, 2:03 pm - Lượt down: 2288
 • Thông báo học lại lớp 17NQ_TP, D8H9B, 13CK, 15CĐ - Ngày:May 29, 2018, 3:47 pm - Lượt down: 1713
 • QĐ công nhận KQ TN khối CĐ 2013 lần 5 - Ngày:May 17, 2018, 1:41 am - Lượt down: 1735


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: