Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo học lại khối TCCN 2016
Ngày: April 7, 2017, 8:22 am - Lượt xem: 2599

 • Thông báo Lễ phát bằng TN năm 2017 - Ngày:June 6, 2017, 7:49 am - Lượt down: 4110
 • Kết quả tốt nghiệp lớp TCN 2014 - Ngày:May 30, 2017, 3:50 am - Lượt down: 3363
 • Kết quả tốt nghiệp TCCN 2014 lần 2 - Ngày:May 26, 2017, 8:56 am - Lượt down: 3466
 • Kết quả tốt nghiệp CĐ 2013 - Ngày:May 25, 2017, 12:44 am - Lượt down: 4221
 • Lịch học GDQP 16CE,CK,CT ngày học 29/5/17 - Ngày:May 17, 2017, 8:04 am - Lượt down: 2987
 • Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 15CH2A - Ngày:May 9, 2017, 9:35 am - Lượt down: 2103
 • Thông báo học lại môn VKT khối 15TH - Ngày:May 8, 2017, 2:55 pm - Lượt down: 2477
 • XET DIEU KIEN DU THI TN KHOA CAO DANG 2013 - Ngày:April 21, 2017, 2:11 am - Lượt down: 3118
 • THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2016 - Ngày:April 21, 2017, 1:21 am - Lượt down: 2384
 • THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2015 - Ngày:April 18, 2017, 4:25 am - Lượt down: 2404
 • Lich on thi tot nghiep 14TCN lần 2 - Ngày:April 12, 2017, 6:26 am - Lượt down: 2218
 • Lich on thi tot nghiep khoa 13 cao dang - Ngày:April 12, 2017, 6:19 am - Lượt down: 2327
 • Thông báo học lại khối TCCN 2016 - Ngày:April 7, 2017, 8:22 am - Lượt down: 2599
 • on thi tot nghiep 14TCCN - Ngày:April 5, 2017, 6:51 am - Lượt down: 2464
 • thông bao khối cao dang 2016 học lại - Ngày:March 27, 2017, 1:08 am - Lượt down: 3204


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 28th of May 2023 - Lượt truy cập: