Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
KH tuyển sinh lớp Quản lý năng lượng đợt 1

Mẫu đăng ký lớp quản lý năng lượng

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

 

-            Căn cứ thỏa thuận giữa Trung tâm Đào tạo Tổng cục Năng lượng và Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh xin thông báo kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý năng lượng như sau:

1.   Mục tiêu đào tạo:

-            Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về Quản lý Năng lượng, các quy định và trách nhiệm của người quản lý năng lượng trong doanh nghiệp

-            Học viên có khả năng xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng trong doanh nghiệp

-            Học viên thực hiện được các báo cáo năng lượng theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

2.   Nội dung khóa đào tạo Người Quản lý Năng lượng

-            Giới thiệu về vài trò, trách nhiệm của người Quản lý năng lượng theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

-            Giới thiệu các về các Hệ thống Quản lý năng lượng.

-            Hướng dẫn xây dựng hệ thống Quản lý năng lượng theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

-            Hướng dẫn cách thức vận hành hệ thống quản lý năng lượng

-            Hướng dẫn quản lý vận hành và thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống nhiệt, điện, bơm, quạt, khí nén

-            Tính toán hiệu quả kinh tế và Quản lý thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng

-            Thực hành thực tế đo, kiểm tra, giám sát trong các hệ thống năng lượng

-            Phân tích dự án Tiết kiệm năng lượng

3.   Đối tượng dự học:

Cán bộ lãnh đạo, quản lý điều hành các cấp, cán bộ, kỹ sư, chuyên viên, nhân viên…đang công tác tại đơn vị, doanh nghiệp cần được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo về từng chuyên đề theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các Nghị định, Thông tư mới nhất của các bộ, ngành có liên quan.

4.   Thời gian và địa điểm đào tạo:

-            Thời gian: 05 ngày/lớp; số lượng: 30 – 35 học viên/lớp. Tiến độ các lớp cụ thể như sau:

o   Lớp 1: 27/6 – 01/7/2016

o   Lớp 2: 25/7 – 29/7/2016

-            Địa điểm: trường Cao đẳng Điện lực TP HCM – 554 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM.

5.   Hình thức đào tạo: tập trung (Sáng: 8.00 - 11.30, Chiều: 13.00 – 16.30).

6.   Kinh phí đào tạo: 4.200.000đ/ học viên

7.   Đăng ký tham dự:

Các đơn vị có nhu cầu đào tạo lập PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN theo mẫu đính kèm, gởi về phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM trước ngày khai giảng 5 ngày (liên hệ Ô. Trương Minh Nhật Thạnh, số ĐT: 0918.317272, địa chỉ mail: nhatthanhlc@gmail.com ) để Trường tổng hợp danh sách, làm công tác chuẩn bị cho khóa học.

         

 


Ngày: June 13, 2016, 9:20 am - Lượt xem: 3565

 • KQ Thi lai TN D5H14B, D6H10B,D7H8B - Ngày:October 21, 2016, 4:17 am - Lượt down: 3639
 • TB học lại TCN 2014, 2015 và TCCN 2016 - Ngày:October 11, 2016, 2:53 am - Lượt down: 3352
 • TB ôn thi tốt nghiệp lớp 14NQ1B-E - Ngày:October 10, 2016, 8:35 am - Lượt down: 2602
 • QD công nhận TN khối TCCN 1 năm khóa 2015 - Ngày:September 29, 2016, 8:34 am - Lượt down: 3148
 • TB ôn thi tốt nghiệp lớp 13CĐ lần 2 - Ngày:September 29, 2016, 6:54 am - Lượt down: 2636
 • Thông báo học lại các lớp TCCN khóa 2014 - Ngày:September 19, 2016, 2:37 am - Lượt down: 3248
 • TB ôn thi tốt nghiệp lớp 14TH1A-E - Ngày:September 14, 2016, 2:11 am - Lượt down: 3124
 • QD công nhận TN khối TCN khóa 2014 - Ngày:August 8, 2016, 7:11 am - Lượt down: 3776
 • Thông báo học lại năm 2016 - Ngày:August 8, 2016, 1:23 am - Lượt down: 4090
 • Thông báo thi lại Tốt nghiệp Cao đẳng - Ngày:August 4, 2016, 7:49 am - Lượt down: 4663
 • QD công nhận TN khối CĐ khóa 2013 - Ngày:July 22, 2016, 1:04 am - Lượt down: 4741
 • QD công nhận TN năm 2016 - Ngày:July 4, 2016, 4:05 am - Lượt down: 5510
 • Thông báo nghỉ hè năm 2016 - Ngày:June 17, 2016, 1:00 am - Lượt down: 4591
 • Kế hoạch học lại HK6 các lớp CĐ khóa 2013 - Ngày:June 14, 2016, 8:09 am - Lượt down: 3177
 • KH tuyển sinh lớp Quản lý năng lượng đợt 1 - Ngày:June 13, 2016, 9:20 am - Lượt down: 3565


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 28th of May 2023 - Lượt truy cập: