Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
QD công nhận TN khối TCN khóa 2014
Ngày: August 8, 2016, 7:11 am - Lượt xem: 3956

 • Thông báo Lễ phát bằng TN năm 2017 - Ngày:June 6, 2017, 7:49 am - Lượt down: 4314
 • Kết quả tốt nghiệp lớp TCN 2014 - Ngày:May 30, 2017, 3:50 am - Lượt down: 3556
 • Kết quả tốt nghiệp TCCN 2014 lần 2 - Ngày:May 26, 2017, 8:56 am - Lượt down: 3656
 • Kết quả tốt nghiệp CĐ 2013 - Ngày:May 25, 2017, 12:44 am - Lượt down: 4393
 • Lịch học GDQP 16CE,CK,CT ngày học 29/5/17 - Ngày:May 17, 2017, 8:04 am - Lượt down: 3162
 • Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 15CH2A - Ngày:May 9, 2017, 9:35 am - Lượt down: 2278
 • Thông báo học lại môn VKT khối 15TH - Ngày:May 8, 2017, 2:55 pm - Lượt down: 2650
 • XET DIEU KIEN DU THI TN KHOA CAO DANG 2013 - Ngày:April 21, 2017, 2:11 am - Lượt down: 3307
 • THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2016 - Ngày:April 21, 2017, 1:21 am - Lượt down: 2569
 • THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2015 - Ngày:April 18, 2017, 4:25 am - Lượt down: 2573
 • Lich on thi tot nghiep 14TCN lần 2 - Ngày:April 12, 2017, 6:26 am - Lượt down: 2384
 • Lich on thi tot nghiep khoa 13 cao dang - Ngày:April 12, 2017, 6:19 am - Lượt down: 2501
 • Thông báo học lại khối TCCN 2016 - Ngày:April 7, 2017, 8:22 am - Lượt down: 2772
 • on thi tot nghiep 14TCCN - Ngày:April 5, 2017, 6:51 am - Lượt down: 2638
 • thông bao khối cao dang 2016 học lại - Ngày:March 27, 2017, 1:08 am - Lượt down: 3368


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: