Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

 • Kết quả tốt nghiệp TCCN 2014 lần 2 - Ngày:May 26, 2017, 8:56 am - Lượt down: 3616
 • Kết quả tốt nghiệp CĐ 2013 - Ngày:May 25, 2017, 12:44 am - Lượt down: 4361
 • Lịch học GDQP 16CE,CK,CT ngày học 29/5/17 - Ngày:May 17, 2017, 8:04 am - Lượt down: 3130
 • Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 15CH2A - Ngày:May 9, 2017, 9:35 am - Lượt down: 2248
 • Thông báo học lại môn VKT khối 15TH - Ngày:May 8, 2017, 2:55 pm - Lượt down: 2620
 • XET DIEU KIEN DU THI TN KHOA CAO DANG 2013 - Ngày:April 21, 2017, 2:11 am - Lượt down: 3278
 • THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2016 - Ngày:April 21, 2017, 1:21 am - Lượt down: 2536
 • THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2015 - Ngày:April 18, 2017, 4:25 am - Lượt down: 2549
 • Lich on thi tot nghiep 14TCN lần 2 - Ngày:April 12, 2017, 6:26 am - Lượt down: 2358
 • Lich on thi tot nghiep khoa 13 cao dang - Ngày:April 12, 2017, 6:19 am - Lượt down: 2473
 • Thông báo học lại khối TCCN 2016 - Ngày:April 7, 2017, 8:22 am - Lượt down: 2746
 • on thi tot nghiep 14TCCN - Ngày:April 5, 2017, 6:51 am - Lượt down: 2612
 • thông bao khối cao dang 2016 học lại - Ngày:March 27, 2017, 1:08 am - Lượt down: 3345
 • Thông báo học lại 15 trung cấp HK3 - Ngày:March 27, 2017, 12:51 am - Lượt down: 2849
 • Thông báo Thực tập & Thi TN các lớp 12ĐH3A, 15TH1A-D, 15NQ1A-D, 16TN1A - Ngày:March 8, 2017, 5:31 am - Lượt down: 3910


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: