Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
TB ôn thi tốt nghiệp lớp 12CH2A, 14TH2A
Ngày: May 23, 2016, 6:25 am - Lượt xem: 3018

 • TB ôn thi tốt nghiệp lớp 13CV, CK, CQ và 14NQ, NK - Ngày:June 9, 2016, 3:15 am - Lượt down: 3441
 • Thời khóa biểu lớp ĐH SPKT - Ngày:June 7, 2016, 12:53 am - Lượt down: 3239
 • TB tổ chức Bế giảng và phát bằng Tốt nghiệp năm 2016 - Ngày:June 3, 2016, 1:37 am - Lượt down: 4948
 • TB ôn thi tốt nghiệp lớp 13CH1 - Ngày:May 27, 2016, 2:49 am - Lượt down: 3698
 • Kết quả điểm TN Đ5H14B _ Đ6H10B - Ngày:May 24, 2016, 3:25 am - Lượt down: 3375
 • QD công nhận TN khối TCCN khóa 2013 - lần 2 - Ngày:May 23, 2016, 6:41 am - Lượt down: 2998
 • TB ôn thi tốt nghiệp lớp 12CH2A, 14TH2A - Ngày:May 23, 2016, 6:25 am - Lượt down: 3018
 • Kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông DH SPKT 2016 - Ngày:May 18, 2016, 6:20 am - Lượt down: 3312
 • TB thực tập và thi Tốt nghiệp của các lớp TCCN khóa 2014, 2015 - Ngày:May 12, 2016, 7:50 am - Lượt down: 3070
 • TB ôn thi tốt nghiệp lớp 13CT1A, CĐ1A và CC1A - Ngày:May 11, 2016, 9:40 am - Lượt down: 2797
 • QD công nhận TN khối TCN khóa 2013 - Ngày:May 11, 2016, 9:10 am - Lượt down: 2665
 • Giáo dục quốc phòng khóa Cao đẳng 2015 - Ngày:May 11, 2016, 6:41 am - Lượt down: 2779
 • TB học lại 15NQ1, 14NQ1 và khóa trước - Ngày:April 19, 2016, 6:54 am - Lượt down: 3222
 • Danh sách nhận bằng TN lớp D5H10B và D7H8B - Ngày:April 8, 2016, 1:59 am - Lượt down: 3305
 • Thông báo lịch ôn thi TN lớp 13TH1 lần 2 - Ngày:April 7, 2016, 9:05 am - Lượt down: 2884


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 28th of May 2023 - Lượt truy cập: