Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo nghỉ hè năm 2015

Ngày: June 26, 2015, 6:22 am - Lượt xem: 4992 - 0.03 MB

 • Thông báo thi lại TN TCN 2015 - Ngày:December 3, 2015, 12:48 am - Lượt down: 4349
 • Thông báo nhận bằng TN Đại học - Ngày:December 3, 2015, 12:46 am - Lượt down: 3744
 • Lịch ôn thi TN TH khóa 131 G,H - Ngày:December 2, 2015, 1:23 am - Lượt down: 3650
 • QD công nhận TN khối TCN khóa 2013 - Ngày:November 18, 2015, 5:49 am - Lượt down: 3924
 • Thông báo học lại Cao đẳng_Đại học và các khóa trước - Ngày:November 11, 2015, 5:28 am - Lượt down: 4172
 • Quyết định xét học tiếp năm học thứ 2 CĐ Khóa 2014-2017 - Ngày:November 3, 2015, 3:03 am - Lượt down: 3376
 • Thông báo kết quả TN HVLVH (23/10/2015) - Ngày:October 23, 2015, 1:46 am - Lượt down: 4246
 • Thông báo học lại TCN khóa 2013 và các khóa trước(15/10/2015) - Ngày:October 15, 2015, 2:13 am - Lượt down: 3335
 • QD công nhận TN khối TCCN khóa 2013 - Ngày:October 9, 2015, 8:34 am - Lượt down: 3834
 • Lịch ôn thi TN NH khóa 13 - Ngày:October 9, 2015, 1:03 am - Lượt down: 3273
 • QD công nhận TN khối CĐ năm 2014 khóa 2012 - Ngày:October 1, 2015, 1:27 am - Lượt down: 4506
 • Thông báo học lại TCN khóa 2013 và các khóa trước - Ngày:September 28, 2015, 1:50 am - Lượt down: 3406
 • QD công nhận TN khối CD năm 2012 (CQ, CK, CC) - Ngày:September 18, 2015, 2:58 am - Lượt down: 4116
 • Thông báo học lại TCCN khóa 2012, 2013, 2014 - Ngày:September 9, 2015, 7:17 am - Lượt down: 3764
 • Thông báo học lại Cao đẳng khóa 2012, 2013, 2014 - Ngày:August 25, 2015, 2:14 am - Lượt down: 5057


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 1st of October 2022 - Lượt truy cập: