Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
QD công nhận TN khối CD năm 2012 (CQ, CK, CC)

Ngày: September 18, 2015, 2:58 am - Lượt xem: 4315 - 4.95 MB

 • Kết quả điểm TN Đ5H14B _ Đ6H10B - Ngày:May 24, 2016, 3:25 am - Lượt down: 3448
 • QD công nhận TN khối TCCN khóa 2013 - lần 2 - Ngày:May 23, 2016, 6:41 am - Lượt down: 3103
 • TB ôn thi tốt nghiệp lớp 12CH2A, 14TH2A - Ngày:May 23, 2016, 6:25 am - Lượt down: 3112
 • Kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông DH SPKT 2016 - Ngày:May 18, 2016, 6:20 am - Lượt down: 3377
 • TB thực tập và thi Tốt nghiệp của các lớp TCCN khóa 2014, 2015 - Ngày:May 12, 2016, 7:50 am - Lượt down: 3143
 • TB ôn thi tốt nghiệp lớp 13CT1A, CĐ1A và CC1A - Ngày:May 11, 2016, 9:40 am - Lượt down: 2875
 • QD công nhận TN khối TCN khóa 2013 - Ngày:May 11, 2016, 9:10 am - Lượt down: 2743
 • Giáo dục quốc phòng khóa Cao đẳng 2015 - Ngày:May 11, 2016, 6:41 am - Lượt down: 2847
 • TB học lại 15NQ1, 14NQ1 và khóa trước - Ngày:April 19, 2016, 6:54 am - Lượt down: 3288
 • Danh sách nhận bằng TN lớp D5H10B và D7H8B - Ngày:April 8, 2016, 1:59 am - Lượt down: 3382
 • Thông báo lịch ôn thi TN lớp 13TH1 lần 2 - Ngày:April 7, 2016, 9:05 am - Lượt down: 2954
 • TB ôn thi và thi thực hành tốt nghiệp D5H14B và D6H10B - Ngày:April 1, 2016, 8:18 am - Lượt down: 3434
 • TB học lại CD và TCCN khóa 2014, 2015 - Ngày:March 29, 2016, 7:15 am - Lượt down: 3470
 • TB ôn thi Tốt nghiệp các lớp TCN khóa 2013 - Ngày:March 25, 2016, 3:54 am - Lượt down: 3678
 • TB thực tập và thi Tốt nghiệp của các lớp TCN khóa 2014 - Ngày:March 21, 2016, 8:48 am - Lượt down: 3578


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: