Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
TB ôn thi Tốt nghiệp các lớp TCN khóa 2013
Ngày: March 25, 2016, 3:54 am - Lượt xem: 3793

 • KQ Thi lai TN D5H14B, D6H10B,D7H8B - Ngày:October 21, 2016, 4:17 am - Lượt down: 3828
 • TB học lại TCN 2014, 2015 và TCCN 2016 - Ngày:October 11, 2016, 2:53 am - Lượt down: 3538
 • TB ôn thi tốt nghiệp lớp 14NQ1B-E - Ngày:October 10, 2016, 8:35 am - Lượt down: 2786
 • QD công nhận TN khối TCCN 1 năm khóa 2015 - Ngày:September 29, 2016, 8:34 am - Lượt down: 3326
 • TB ôn thi tốt nghiệp lớp 13CĐ lần 2 - Ngày:September 29, 2016, 6:54 am - Lượt down: 2819
 • Thông báo học lại các lớp TCCN khóa 2014 - Ngày:September 19, 2016, 2:37 am - Lượt down: 3451
 • TB ôn thi tốt nghiệp lớp 14TH1A-E - Ngày:September 14, 2016, 2:11 am - Lượt down: 3312
 • QD công nhận TN khối TCN khóa 2014 - Ngày:August 8, 2016, 7:11 am - Lượt down: 3956
 • Thông báo học lại năm 2016 - Ngày:August 8, 2016, 1:23 am - Lượt down: 4266
 • Thông báo thi lại Tốt nghiệp Cao đẳng - Ngày:August 4, 2016, 7:49 am - Lượt down: 4847
 • QD công nhận TN khối CĐ khóa 2013 - Ngày:July 22, 2016, 1:04 am - Lượt down: 4929
 • QD công nhận TN năm 2016 - Ngày:July 4, 2016, 4:05 am - Lượt down: 5741
 • Thông báo nghỉ hè năm 2016 - Ngày:June 17, 2016, 1:00 am - Lượt down: 4783
 • Kế hoạch học lại HK6 các lớp CĐ khóa 2013 - Ngày:June 14, 2016, 8:09 am - Lượt down: 3369
 • KH tuyển sinh lớp Quản lý năng lượng đợt 1 - Ngày:June 13, 2016, 9:20 am - Lượt down: 3784


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: