Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo tuyển dụng năm 2015

Ngày: March 9, 2015, 2:07 am - Lượt xem: 4652 - 0.21 MB

 • QD công nhận TN khối TCCN khóa 2014 - Ngày:March 21, 2016, 6:46 am - Lượt down: 3832
 • QD công nhận TN khối CĐ khóa 2012 - lần 2 - Ngày:March 21, 2016, 6:38 am - Lượt down: 3762
 • Thông báo lịch ôn thi TN lớp D5H14B và D6H10B - Ngày:March 9, 2016, 7:10 am - Lượt down: 3664
 • QD công nhận TN khối TCCN và TCN khóa 2013 - lần 2 - Ngày:January 20, 2016, 6:15 am - Lượt down: 4944
 • Thông báo mức thu chi phí năm 2016 - Ngày:January 13, 2016, 7:47 am - Lượt down: 4310
 • Thông báo chụp hình tốt nghiệp năm 2016 - Ngày:January 13, 2016, 7:31 am - Lượt down: 4143
 • V/v nộp học phí qua tài khoản ngân hàng đối với sinh viên, học sinh - Ngày:January 4, 2016, 6:36 am - Lượt down: 5236
 • Thông báo nộp bổ sung kinh phí đào tạo các lớp Đại học hệ vửa làm vừa học - Ngày:December 31, 2015, 2:04 am - Lượt down: 3486
 • Thông báo tổ chức Bế giảng và phát bằng Tốt nghiệp năm 2015 - Ngày:December 14, 2015, 6:41 am - Lượt down: 5620
 • Thông báo thi lại TN TCN 2015 - Ngày:December 3, 2015, 12:48 am - Lượt down: 4725
 • Thông báo nhận bằng TN Đại học - Ngày:December 3, 2015, 12:46 am - Lượt down: 3939
 • Lịch ôn thi TN TH khóa 131 G,H - Ngày:December 2, 2015, 1:23 am - Lượt down: 3878
 • QD công nhận TN khối TCN khóa 2013 - Ngày:November 18, 2015, 5:49 am - Lượt down: 4118
 • Thông báo học lại Cao đẳng_Đại học và các khóa trước - Ngày:November 11, 2015, 5:28 am - Lượt down: 4365
 • Quyết định xét học tiếp năm học thứ 2 CĐ Khóa 2014-2017 - Ngày:November 3, 2015, 3:03 am - Lượt down: 3605


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: