Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Quyết định về việc xét công nhận TN khối TCCN (lớp 13TH2H)

Số 74/QĐ-CĐH-ĐT, ngày 17/03/2015. Quyết định về việc xét công nhận tốt nghiệp khối Trung cấp chuyên nghiệp chính quy thời gian đào tạo 1 năm khóa 2013-2014 (lớp 13TH2H)
Ngày: April 3, 2015, 7:31 am - Lượt xem: 3783 - 1.57 MB

 • Thông báo Thực tập và thi TN các lớp TCCN khóa 2013 - Ngày:August 14, 2015, 8:08 am - Lượt down: 4632
 • QD công nhận TN khối TCCN 1 năm 2014 - Ngày:August 13, 2015, 10:22 pm - Lượt down: 4126
 • Lịch ôn thi TN CĐ khóa 12 - Ngày:August 12, 2015, 6:27 am - Lượt down: 4055
 • Lịch thi TN DH - Ngày:August 7, 2015, 3:40 am - Lượt down: 3471
 • Danh sách HSSV phân ngành CĐ 2014 - Ngày:August 3, 2015, 6:09 am - Lượt down: 4822
 • Lịch ôn thi TN 13ĐH3A, 12ĐH2A - Ngày:July 7, 2015, 3:34 am - Lượt down: 3633
 • Thông báo nghỉ hè năm 2015 - Ngày:June 26, 2015, 6:22 am - Lượt down: 4993
 • Lịch ôn thi TN 12CK, 12CQ, 12CC - Ngày:June 26, 2015, 6:21 am - Lượt down: 3582
 • Lịch ôn thi TN 10ĐH3A và 12ĐH2A - Ngày:June 24, 2015, 7:37 am - Lượt down: 3493
 • Lịch ôn thi TN 13NQ1 - Ngày:June 17, 2015, 7:29 am - Lượt down: 3878
 • Kế hoạch học lại TCCN2014 - Ngày:June 15, 2015, 2:54 am - Lượt down: 3969
 • Lịch ôn thi TN 14TH6A, B, C - Ngày:June 11, 2015, 1:48 am - Lượt down: 4023
 • Lễ nhận bằng tốt nghiệp năm 2015 (29/05/2015) - Ngày:May 29, 2015, 7:48 am - Lượt down: 5442
 • Thông báo kết quả điểm thi tuyển dụng năm 2015 - Ngày:May 6, 2015, 6:15 am - Lượt down: 5143
 • Thông báo học lại các lớp năm 2015 - Ngày:April 23, 2015, 7:02 am - Lượt down: 5979


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 1st of October 2022 - Lượt truy cập: