Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
QD công nhận TN khối TCCN 1 năm 2014

Ngày: August 13, 2015, 10:22 pm - Lượt xem: 4290 - 3.19 MB

 • Lịch ôn thi TN TH khóa 131 G,H - Ngày:December 2, 2015, 1:23 am - Lượt down: 3811
 • QD công nhận TN khối TCN khóa 2013 - Ngày:November 18, 2015, 5:49 am - Lượt down: 4055
 • Thông báo học lại Cao đẳng_Đại học và các khóa trước - Ngày:November 11, 2015, 5:28 am - Lượt down: 4307
 • Quyết định xét học tiếp năm học thứ 2 CĐ Khóa 2014-2017 - Ngày:November 3, 2015, 3:03 am - Lượt down: 3545
 • Thông báo kết quả TN HVLVH (23/10/2015) - Ngày:October 23, 2015, 1:46 am - Lượt down: 4390
 • Thông báo học lại TCN khóa 2013 và các khóa trước(15/10/2015) - Ngày:October 15, 2015, 2:13 am - Lượt down: 3454
 • QD công nhận TN khối TCCN khóa 2013 - Ngày:October 9, 2015, 8:34 am - Lượt down: 4042
 • Lịch ôn thi TN NH khóa 13 - Ngày:October 9, 2015, 1:03 am - Lượt down: 3405
 • QD công nhận TN khối CĐ năm 2014 khóa 2012 - Ngày:October 1, 2015, 1:27 am - Lượt down: 4645
 • Thông báo học lại TCN khóa 2013 và các khóa trước - Ngày:September 28, 2015, 1:50 am - Lượt down: 3535
 • QD công nhận TN khối CD năm 2012 (CQ, CK, CC) - Ngày:September 18, 2015, 2:58 am - Lượt down: 4236
 • Thông báo học lại TCCN khóa 2012, 2013, 2014 - Ngày:September 9, 2015, 7:17 am - Lượt down: 3894
 • Thông báo học lại Cao đẳng khóa 2012, 2013, 2014 - Ngày:August 25, 2015, 2:14 am - Lượt down: 5199
 • Thông báo Thực tập và thi TN các lớp TCCN khóa 2013 - Ngày:August 14, 2015, 8:08 am - Lượt down: 4764
 • QD công nhận TN khối TCCN 1 năm 2014 - Ngày:August 13, 2015, 10:22 pm - Lượt down: 4290


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 28th of May 2023 - Lượt truy cập: