Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Điều chỉnh lịch giảng dạy, học tập từ năm học 2015 - 2016

Ngày: April 14, 2015, 3:06 am - Lượt xem: 4297 - 0.08 MB

 • TB ôn thi và thi thực hành tốt nghiệp D5H14B và D6H10B - Ngày:April 1, 2016, 8:18 am - Lượt down: 3548
 • TB học lại CD và TCCN khóa 2014, 2015 - Ngày:March 29, 2016, 7:15 am - Lượt down: 3581
 • TB ôn thi Tốt nghiệp các lớp TCN khóa 2013 - Ngày:March 25, 2016, 3:54 am - Lượt down: 3794
 • TB thực tập và thi Tốt nghiệp của các lớp TCN khóa 2014 - Ngày:March 21, 2016, 8:48 am - Lượt down: 3688
 • QD công nhận TN khối TCCN khóa 2014 - Ngày:March 21, 2016, 6:46 am - Lượt down: 3942
 • QD công nhận TN khối CĐ khóa 2012 - lần 2 - Ngày:March 21, 2016, 6:38 am - Lượt down: 3872
 • Thông báo lịch ôn thi TN lớp D5H14B và D6H10B - Ngày:March 9, 2016, 7:10 am - Lượt down: 3774
 • QD công nhận TN khối TCCN và TCN khóa 2013 - lần 2 - Ngày:January 20, 2016, 6:15 am - Lượt down: 5063
 • Thông báo mức thu chi phí năm 2016 - Ngày:January 13, 2016, 7:47 am - Lượt down: 4414
 • Thông báo chụp hình tốt nghiệp năm 2016 - Ngày:January 13, 2016, 7:31 am - Lượt down: 4252
 • V/v nộp học phí qua tài khoản ngân hàng đối với sinh viên, học sinh - Ngày:January 4, 2016, 6:36 am - Lượt down: 5447
 • Thông báo nộp bổ sung kinh phí đào tạo các lớp Đại học hệ vửa làm vừa học - Ngày:December 31, 2015, 2:04 am - Lượt down: 3643
 • Thông báo tổ chức Bế giảng và phát bằng Tốt nghiệp năm 2015 - Ngày:December 14, 2015, 6:41 am - Lượt down: 5714
 • Thông báo thi lại TN TCN 2015 - Ngày:December 3, 2015, 12:48 am - Lượt down: 4848
 • Thông báo nhận bằng TN Đại học - Ngày:December 3, 2015, 12:46 am - Lượt down: 4047


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: