Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Quyết định tốt nghiệp bậc ĐH VLVH năm 2014

Ngày: October 2, 2014, 3:42 am - Lượt xem: 5592 - 0.16 MB

 • Thông báo học lại Cao đẳng_Đại học và các khóa trước - Ngày:November 11, 2015, 5:28 am - Lượt down: 4440
 • Quyết định xét học tiếp năm học thứ 2 CĐ Khóa 2014-2017 - Ngày:November 3, 2015, 3:03 am - Lượt down: 3682
 • Thông báo kết quả TN HVLVH (23/10/2015) - Ngày:October 23, 2015, 1:46 am - Lượt down: 4531
 • Thông báo học lại TCN khóa 2013 và các khóa trước(15/10/2015) - Ngày:October 15, 2015, 2:13 am - Lượt down: 3590
 • QD công nhận TN khối TCCN khóa 2013 - Ngày:October 9, 2015, 8:34 am - Lượt down: 4186
 • Lịch ôn thi TN NH khóa 13 - Ngày:October 9, 2015, 1:03 am - Lượt down: 3576
 • QD công nhận TN khối CĐ năm 2014 khóa 2012 - Ngày:October 1, 2015, 1:27 am - Lượt down: 4810
 • Thông báo học lại TCN khóa 2013 và các khóa trước - Ngày:September 28, 2015, 1:50 am - Lượt down: 3730
 • QD công nhận TN khối CD năm 2012 (CQ, CK, CC) - Ngày:September 18, 2015, 2:58 am - Lượt down: 4404
 • Thông báo học lại TCCN khóa 2012, 2013, 2014 - Ngày:September 9, 2015, 7:17 am - Lượt down: 4046
 • Thông báo học lại Cao đẳng khóa 2012, 2013, 2014 - Ngày:August 25, 2015, 2:14 am - Lượt down: 5368
 • Thông báo Thực tập và thi TN các lớp TCCN khóa 2013 - Ngày:August 14, 2015, 8:08 am - Lượt down: 4931
 • QD công nhận TN khối TCCN 1 năm 2014 - Ngày:August 13, 2015, 10:22 pm - Lượt down: 4464
 • Lịch ôn thi TN CĐ khóa 12 - Ngày:August 12, 2015, 6:27 am - Lượt down: 4362
 • Lịch thi TN DH - Ngày:August 7, 2015, 3:40 am - Lượt down: 3735


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: