Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Tổ chức lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp ngày 27-05-2022Ngày: May 6, 2022, 8:48 am - Lượt xem: 894 - 0.63 MB

 • Thông báo thời gian nghỉ hè của học sinh sinh viên năm học 2022-2023 - Ngày:March 31, 2023, 1:10 am - Lượt down: 1012
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2016 (lần 7) - Ngày:March 25, 2023, 12:49 am - Lượt down: 364
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2019 (lần 3) - Ngày:March 25, 2023, 12:48 am - Lượt down: 352
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2020 (lần 2) - Ngày:March 25, 2023, 12:48 am - Lượt down: 253
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2021 - Ngày:March 25, 2023, 12:47 am - Lượt down: 322
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2020 - Ngày:March 25, 2023, 12:46 am - Lượt down: 361
 • Thông báo Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các HSSV Cao đẳng, Trung cấp ngày 21/04/2023 - Ngày:March 21, 2023, 2:07 am - Lượt down: 550
 • Thông báo học lại Khoá CD2022 HK1, CD2021 HK3, TC2022 HK1 - Ngày:February 24, 2023, 9:13 am - Lượt down: 552
 • Thông báo học phí học kỳ 2 các lớp khóa học 2021 và 2022 - Ngày:January 12, 2023, 3:34 am - Lượt down: 703
 • THỒNG BÁO HỌC GDQP KHÓA 2022 - Ngày:January 4, 2023, 4:48 am - Lượt down: 703
 • Quyết đinh công nhận T khoá TC2020 - Ngày:December 30, 2022, 7:05 am - Lượt down: 497
 • Quyết đinh công nhận T khoá TC2019 - Ngày:December 30, 2022, 7:04 am - Lượt down: 267
 • Quyết đinh công nhận T khoá CD2019 - Ngày:December 30, 2022, 7:03 am - Lượt down: 321
 • Quyết đinh công nhận T khoá CD2018 - Ngày:December 30, 2022, 6:59 am - Lượt down: 296
 • Quyết đinh công nhận T khoá CD2017 - Ngày:December 30, 2022, 6:59 am - Lượt down: 297


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: