Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

 • Thông báo thời gian nghỉ hè của học sinh sinh viên năm học 2022-2023 - Ngày:March 31, 2023, 1:10 am - Lượt down: 1001
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2016 (lần 7) - Ngày:March 25, 2023, 12:49 am - Lượt down: 354
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2019 (lần 3) - Ngày:March 25, 2023, 12:48 am - Lượt down: 346
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2020 (lần 2) - Ngày:March 25, 2023, 12:48 am - Lượt down: 248
 • Quyết đinh công nhận TN khoá TC2021 - Ngày:March 25, 2023, 12:47 am - Lượt down: 318
 • Quyết đinh công nhận TN khoá CD2020 - Ngày:March 25, 2023, 12:46 am - Lượt down: 357
 • Thông báo Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các HSSV Cao đẳng, Trung cấp ngày 21/04/2023 - Ngày:March 21, 2023, 2:07 am - Lượt down: 543
 • Thông báo học lại Khoá CD2022 HK1, CD2021 HK3, TC2022 HK1 - Ngày:February 24, 2023, 9:13 am - Lượt down: 548
 • Thông báo học phí học kỳ 2 các lớp khóa học 2021 và 2022 - Ngày:January 12, 2023, 3:34 am - Lượt down: 694
 • THỒNG BÁO HỌC GDQP KHÓA 2022 - Ngày:January 4, 2023, 4:48 am - Lượt down: 694
 • Quyết đinh công nhận T khoá TC2020 - Ngày:December 30, 2022, 7:05 am - Lượt down: 493
 • Quyết đinh công nhận T khoá TC2019 - Ngày:December 30, 2022, 7:04 am - Lượt down: 264
 • Quyết đinh công nhận T khoá CD2019 - Ngày:December 30, 2022, 7:03 am - Lượt down: 315
 • Quyết đinh công nhận T khoá CD2018 - Ngày:December 30, 2022, 6:59 am - Lượt down: 284
 • Quyết đinh công nhận T khoá CD2017 - Ngày:December 30, 2022, 6:59 am - Lượt down: 293


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 27th of May 2024 - Lượt truy cập: