Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo học lại TC & CĐ

Ngày: August 22, 2019, 4:18 pm - Lượt xem: 1399 - 0.03 MB

 • Lịch ôn thi TN khối TCN, TCCN 2016 lần 4 - Ngày:December 12, 2019, 10:55 am - Lượt down: 1009
 • THÔNG BÁO: Lịch Nghỉ Tết Âm Lịch 2020 - Ngày:November 27, 2019, 9:13 am - Lượt down: 1487
 • Thông báo tổ chức lễ Bế giảng và phát bằng Tốt nghiệp ngày 03/01/2020 - Ngày:November 26, 2019, 10:32 am - Lượt down: 1576
 • QĐ công nhận KQ TN khối CĐ 2014 lần 6 - Ngày:November 1, 2019, 11:51 am - Lượt down: 855
 • QĐ công nhận KQ TN khối CĐ 2015 lần 4 - Ngày:November 1, 2019, 11:50 am - Lượt down: 767
 • Thông báo mở lớp nâng cao kiến thức chuyên môn - Ngày:October 29, 2019, 9:20 am - Lượt down: 895
 • Thông báo học lại CĐ 2017 HK3 & HK4 & HK5 - Ngày:October 28, 2019, 11:01 am - Lượt down: 1166
 • QĐ công nhận KQ TN khối CĐ 2016 - Ngày:October 17, 2019, 3:16 pm - Lượt down: 1242
 • Thông báo nộp chứng chỉ Anh văn Tin học khóa Cao Đẳng 2017 - Ngày:October 15, 2019, 11:18 am - Lượt down: 1041
 • Thông báo học lại HK2 khối CD 2018 và TC 2018 - Ngày:September 26, 2019, 3:00 pm - Lượt down: 1251
 • QĐ công nhận KQ TN khối CĐ 2013 lần 8 - Ngày:September 19, 2019, 5:18 pm - Lượt down: 907
 • QĐ công nhận KQ TN khối TCCN 2016 lần 3 - Ngày:September 19, 2019, 5:16 pm - Lượt down: 751
 • QĐ công nhận KQ Tn khối TCN 2016 lần 3 - Ngày:September 19, 2019, 5:15 pm - Lượt down: 655
 • Thông báo học lại TC & CĐ - Ngày:August 22, 2019, 4:18 pm - Lượt down: 1399
 • Lịch ôn thi TN khối CĐ 2013 lần 8 - Ngày:August 8, 2019, 11:52 am - Lượt down: 812


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 28th of May 2023 - Lượt truy cập: