Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Quyết đinh công nhận tốt nghiệp khoá CD2021 lần 3
Ngày: May 9, 2024, 8:54 am - Lượt xem: 47
Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2023_2024 của lớp 23TQ1C,D
Ngày: March 22, 2024, 6:37 am - Lượt xem: 139
Thông báo học lại Khoá 2023 HK1
Ngày: March 18, 2024, 8:12 am - Lượt xem: 221
Thông báo học lại Khoá CD2022 HK3
Ngày: January 8, 2024, 4:09 am - Lượt xem: 253
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2021 (lần 2)
Ngày: December 25, 2023, 9:53 am - Lượt xem: 306
Quyết đinh công nhận TN khoá TC2022 lần 2
Ngày: December 25, 2023, 9:53 am - Lượt xem: 191
Thông báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 cho sinh viên học sinh
Ngày: December 15, 2023, 1:34 am - Lượt xem: 1030
Lịch học giáo dục quốc phòng lớp 23CH1A-B-C, 23CĐ1A và 23TQ1A-B
Ngày: December 6, 2023, 4:26 am - Lượt xem: 371
Quyết đinh công nhận TN khoá TC2022
Ngày: November 28, 2023, 8:17 am - Lượt xem: 276
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2018 (lần 7)
Ngày: November 28, 2023, 8:17 am - Lượt xem: 128
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2019 lần 5
Ngày: November 28, 2023, 8:16 am - Lượt xem: 102


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 27th of May 2024 - Lượt truy cập: