Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời gian nhập học các lớp Trung cấp, Cao đẳng khóa 2023
Ngày: July 31, 2023, 6:54 am - Lượt xem: 281
Thông báo học lại khoá CD2022 và TC2022 các môn hk2
Ngày: July 26, 2023, 8:49 am - Lượt xem: 156
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2016 lần 8
Ngày: July 14, 2023, 12:54 am - Lượt xem: 145
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2017 lần 7
Ngày: July 14, 2023, 12:53 am - Lượt xem: 62
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2018 lần 6
Ngày: July 14, 2023, 12:53 am - Lượt xem: 101
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2019 lần 4
Ngày: July 14, 2023, 12:52 am - Lượt xem: 72
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2020 lần 2
Ngày: July 14, 2023, 12:51 am - Lượt xem: 169
Quyết đinh công nhận TN khoá TC2021 lần 2
Ngày: July 14, 2023, 12:50 am - Lượt xem: 112
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2016 (lần 7)
Ngày: March 25, 2023, 12:49 am - Lượt xem: 260
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2019 (lần 3)
Ngày: March 25, 2023, 12:48 am - Lượt xem: 266
Quyết đinh công nhận TN khoá TC2020 (lần 2)
Ngày: March 25, 2023, 12:48 am - Lượt xem: 158


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: