Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2016 (lần 7)
Ngày: March 25, 2023, 12:49 am - Lượt xem: 5
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2019 (lần 3)
Ngày: March 25, 2023, 12:48 am - Lượt xem: 16
Quyết đinh công nhận TN khoá TC2020 (lần 2)
Ngày: March 25, 2023, 12:48 am - Lượt xem: 8
Quyết đinh công nhận TN khoá TC2021
Ngày: March 25, 2023, 12:47 am - Lượt xem: 8
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2020
Ngày: March 25, 2023, 12:46 am - Lượt xem: 6
Thông báo học lại Khoá CD2022 HK1, CD2021 HK3, TC2022 HK1
Ngày: February 24, 2023, 9:13 am - Lượt xem: 277
Thông báo học phí học kỳ 2 các lớp khóa học 2021 và 2022
Ngày: January 12, 2023, 3:34 am - Lượt xem: 437
THỒNG BÁO HỌC GDQP KHÓA 2022
Ngày: January 4, 2023, 4:48 am - Lượt xem: 433
Quyết đinh công nhận T khoá TC2020
Ngày: December 30, 2022, 7:05 am - Lượt xem: 317
Quyết đinh công nhận T khoá TC2019
Ngày: December 30, 2022, 7:04 am - Lượt xem: 128
Quyết đinh công nhận T khoá CD2019
Ngày: December 30, 2022, 7:03 am - Lượt xem: 155
Quyết đinh công nhận T khoá CD2018
Ngày: December 30, 2022, 6:59 am - Lượt xem: 139
Quyết đinh công nhận T khoá CD2017
Ngày: December 30, 2022, 6:59 am - Lượt xem: 135
Quyết đinh công nhận T khoá CD2015
Ngày: December 30, 2022, 6:52 am - Lượt xem: 143


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Sunday, 26th of March 2023 - Lượt truy cập: