Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
TB QĐ TN lớp 16TN1A
Ngày: October 10, 2017, 1:22 pm - Lượt xem: 1447
Lịch thi tốt nghiệp khối Cao đẳng chính quy 2013 và các khóa trước
Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả các sinh viên các khối Cao đẳng chính quy 2013 và các khóa trước lịch thi tốt nghiệp như sau: 1. Lý luận chính trị: lúc 7g30 ngày 06/11/2017 (thứ hai) 2. Lý thuyết chuyên môn: lúc 7g30 ngày 08/11/2017 (thứ tư) 3. Lý thuyết cơ sở: lúc 7g30 ngày 10/11/2017 (thứ sáu)
Ngày: October 3, 2017, 8:30 am - Lượt xem: 2175
Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 16TH2A

Ngày: September 27, 2017, 9:40 am - Lượt xem: 1990
TB học lại HK2 khóa CD 16CE và 16CD
Ngày: September 12, 2017, 5:23 am - Lượt xem: 2447
Lịch ôn thi TN TCCN khóa 2015
Ngày: September 7, 2017, 10:13 am - Lượt xem: 2381
Kết quả xét tốt nghiệp 14CH
Ngày: September 6, 2017, 4:10 pm - Lượt xem: 2810
Thông báo học lại TCCN 2016, 2015 vả TCN 2015
Ngày: August 30, 2017, 4:23 pm - Lượt xem: 2791
Lịch ôn thi TN TCN khóa 2015
Ngày: August 29, 2017, 1:57 pm - Lượt xem: 2100
Kết quả xét tốt nghiệp 14CT, CĐ
Ngày: August 22, 2017, 1:54 pm - Lượt xem: 2910
Thông báo học lại khối cao đẳng 2014,2015
Ngày: July 5, 2017, 1:58 am - Lượt xem: 3855
Kết quả xét tốt nghiệp 14CV
Ngày: June 23, 2017, 3:04 am - Lượt xem: 2890
Kế hoạch phân ngành khóa cao đẳng 2016
Ngày: June 23, 2017, 1:39 am - Lượt xem: 2532
Kết quả xét tốt nghiệp 14CQ,CK
Ngày: June 22, 2017, 6:29 am - Lượt xem: 2463
Thông báo xét tốt nghiệp khóa cao đẳng 2014
Ngày: June 13, 2017, 1:52 am - Lượt xem: 3864
Thông báo Lễ phát bằng TN năm 2017
Ngày: June 6, 2017, 7:49 am - Lượt xem: 4072


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Sunday, 26th of March 2023 - Lượt truy cập: