Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch học GDQP 16CE,CK,CT ngày học 29/5/17
Ngày: May 17, 2017, 8:04 am - Lượt xem: 3045
Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 15CH2A
Ngày: May 9, 2017, 9:35 am - Lượt xem: 2171
Thông báo học lại môn VKT khối 15TH
Ngày: May 8, 2017, 2:55 pm - Lượt xem: 2543
XET DIEU KIEN DU THI TN KHOA CAO DANG 2013
Ngày: April 21, 2017, 2:11 am - Lượt xem: 3184
THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2016
Ngày: April 21, 2017, 1:21 am - Lượt xem: 2454
THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2015
Ngày: April 18, 2017, 4:25 am - Lượt xem: 2474
Lich on thi tot nghiep 14TCN lần 2
Ngày: April 12, 2017, 6:26 am - Lượt xem: 2278
Lich on thi tot nghiep khoa 13 cao dang
Ngày: April 12, 2017, 6:19 am - Lượt xem: 2392
Thông báo học lại khối TCCN 2016
Ngày: April 7, 2017, 8:22 am - Lượt xem: 2663
on thi tot nghiep 14TCCN
Ngày: April 5, 2017, 6:51 am - Lượt xem: 2527
thông bao khối cao dang 2016 học lại
Ngày: March 27, 2017, 1:08 am - Lượt xem: 3270
Thông báo học lại 15 trung cấp HK3
Ngày: March 27, 2017, 12:51 am - Lượt xem: 2769
Thông báo lịch học GDQP lớp 16TH1A,B & 16NQ1A,B ngày học 06/03/17
Ngày: March 1, 2017, 6:48 am - Lượt xem: 2840
QD công nhận TN khối CAO DANG LIEN THONG
Ngày: February 28, 2017, 2:50 am - Lượt xem: 2663


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: