Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi tốt nghiệp khối Cao đẳng chính quy 2013 và các khóa trước
Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả các sinh viên các khối Cao đẳng chính quy 2013 và các khóa trước lịch thi tốt nghiệp như sau: 1. Lý luận chính trị: lúc 7g30 ngày 06/11/2017 (thứ hai) 2. Lý thuyết chuyên môn: lúc 7g30 ngày 08/11/2017 (thứ tư) 3. Lý thuyết cơ sở: lúc 7g30 ngày 10/11/2017 (thứ sáu)
Ngày: October 3, 2017, 8:30 am - Lượt xem: 2366
Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 16TH2A

Ngày: September 27, 2017, 9:40 am - Lượt xem: 2234
TB học lại HK2 khóa CD 16CE và 16CD
Ngày: September 12, 2017, 5:23 am - Lượt xem: 2649
Lịch ôn thi TN TCCN khóa 2015
Ngày: September 7, 2017, 10:13 am - Lượt xem: 2589
Kết quả xét tốt nghiệp 14CH
Ngày: September 6, 2017, 4:10 pm - Lượt xem: 2995
Thông báo học lại TCCN 2016, 2015 vả TCN 2015
Ngày: August 30, 2017, 4:23 pm - Lượt xem: 2999
Lịch ôn thi TN TCN khóa 2015
Ngày: August 29, 2017, 1:57 pm - Lượt xem: 2341
Kết quả xét tốt nghiệp 14CT, CĐ
Ngày: August 22, 2017, 1:54 pm - Lượt xem: 3163
Thông báo học lại khối cao đẳng 2014,2015
Ngày: July 5, 2017, 1:58 am - Lượt xem: 4038
Kết quả xét tốt nghiệp 14CV
Ngày: June 23, 2017, 3:04 am - Lượt xem: 3073
Kế hoạch phân ngành khóa cao đẳng 2016
Ngày: June 23, 2017, 1:39 am - Lượt xem: 2694
Kết quả xét tốt nghiệp 14CQ,CK
Ngày: June 22, 2017, 6:29 am - Lượt xem: 2635
Thông báo xét tốt nghiệp khóa cao đẳng 2014
Ngày: June 13, 2017, 1:52 am - Lượt xem: 4078
Thông báo Lễ phát bằng TN năm 2017
Ngày: June 6, 2017, 7:49 am - Lượt xem: 4266
Kết quả tốt nghiệp lớp TCN 2014
Ngày: May 30, 2017, 3:50 am - Lượt xem: 3519


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: