Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Quyết đinh công nhận TN khoá TC2021
Ngày: March 25, 2023, 12:47 am - Lượt xem: 244
Quyết đinh công nhận TN khoá CD2020
Ngày: March 25, 2023, 12:46 am - Lượt xem: 215
Thông báo học lại Khoá CD2022 HK1, CD2021 HK3, TC2022 HK1
Ngày: February 24, 2023, 9:13 am - Lượt xem: 462
Thông báo học phí học kỳ 2 các lớp khóa học 2021 và 2022
Ngày: January 12, 2023, 3:34 am - Lượt xem: 598
THỒNG BÁO HỌC GDQP KHÓA 2022
Ngày: January 4, 2023, 4:48 am - Lượt xem: 584
Quyết đinh công nhận T khoá TC2020
Ngày: December 30, 2022, 7:05 am - Lượt xem: 422
Quyết đinh công nhận T khoá TC2019
Ngày: December 30, 2022, 7:04 am - Lượt xem: 191
Quyết đinh công nhận T khoá CD2019
Ngày: December 30, 2022, 7:03 am - Lượt xem: 226
Quyết đinh công nhận T khoá CD2018
Ngày: December 30, 2022, 6:59 am - Lượt xem: 207
Quyết đinh công nhận T khoá CD2017
Ngày: December 30, 2022, 6:59 am - Lượt xem: 218
Quyết đinh công nhận T khoá CD2015
Ngày: December 30, 2022, 6:52 am - Lượt xem: 234
Về việc nghỉ Tết âm lịch Quý Mão 2023 cho sinh viên - học sinh
Ngày: November 24, 2022, 8:40 am - Lượt xem: 958
Thông báo đăng ký học lại tháng 11-2022
Ngày: November 4, 2022, 7:42 am - Lượt xem: 497
Về việc tuyển dụng lao động đợt 3 năm 2022
Ngày: September 27, 2022, 1:11 am - Lượt xem: 672


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: