Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa TC2017 (lan 4)
Ngày: July 29, 2022, 8:43 am - Lượt xem: 439
QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa CD2015 (Lần 9)
Ngày: July 29, 2022, 8:42 am - Lượt xem: 365
QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa CD2016 (Lần 6)
Ngày: July 29, 2022, 8:42 am - Lượt xem: 353
QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa CD2017 (Lần 5)
Ngày: July 29, 2022, 8:41 am - Lượt xem: 378
QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa CD2018 (Lần 4)
Ngày: July 29, 2022, 8:40 am - Lượt xem: 381
QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa CD2019
Ngày: July 29, 2022, 8:32 am - Lượt xem: 559
Thông báo nghỉ hè năm học 2021-2022
Ngày: June 1, 2022, 2:31 am - Lượt xem: 742
Thông báo đóng tiền học lại
Ngày: May 26, 2022, 8:43 am - Lượt xem: 651
Thông báo đăng ký học lại tháng 5-2022
Ngày: April 28, 2022, 8:20 am - Lượt xem: 712


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 18th of July 2024 - Lượt truy cập: