Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa CD2015 lần 6
Ngày: November 5, 2020, 10:09 am - Lượt xem: 853
QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa CD2016 lần 3
Ngày: November 5, 2020, 10:06 am - Lượt xem: 677
Thông báo học lại HK2 khóa CD2019
Ngày: November 2, 2020, 4:55 pm - Lượt xem: 728
QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa CD2017 lần 2
Ngày: October 27, 2020, 3:58 pm - Lượt xem: 892
Thông báo TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NĂM 2020
Ngày: October 7, 2020, 11:29 am - Lượt xem: 1003
Thông báo lịch học Giáo dục Quốc phòng - An Ninh khóa 2019
Ngày: October 2, 2020, 10:52 am - Lượt xem: 645
Thông báo thời gian nhập học năm học 2020 - 2021
Ngày: August 24, 2020, 8:56 am - Lượt xem: 1446
Thông báo: Thực tập Tốt nghiệp khối CĐ2018 và 19TQ1A
Ngày: August 3, 2020, 9:38 am - Lượt xem: 963
Tiến độ HK2 - 2019-2020
Ngày: June 11, 2020, 2:46 pm - Lượt xem: 1392
Thông báo học lại khối Trung cấp
Ngày: June 5, 2020, 5:28 pm - Lượt xem: 749
Thông báo học lại HK3 khóa CD2018 vàcác khóa trước
Ngày: June 5, 2020, 5:27 pm - Lượt xem: 858
Thông báo học lại HK1 khóa CD2019
Ngày: June 5, 2020, 5:24 pm - Lượt xem: 661


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: