Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Công ty Truyền tải điện 3 tuyển dụng

Ngày: October 6, 2021, 12:37 pm - Lượt xem: 524 - 0.4 MB

 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VIỄN THÔNG - Ngày:September 16, 2022, 12:53 am - Lượt xem: 72
 • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN MIỀN NAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 3 NĂM 2022 - Ngày:September 13, 2022, 2:19 am - Lượt xem: 111
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Ngày:August 31, 2022, 3:01 am - Lượt xem: 135
 • ĐIỆN LỰC ĐỨC HOÀ - PC AN GIANG TUYỂN DỤNG - Ngày:August 26, 2022, 7:50 am - Lượt xem: 83
 • TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TUYỂN DỤNG - Ngày:August 26, 2022, 2:28 am - Lượt xem: 114
 • CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 TUYỂN DỤNG (Đợt 2) - Ngày:August 26, 2022, 2:26 am - Lượt xem: 96
 • Công ty TNHH Powerchina Việt Nam tuyển dụng - Ngày:July 22, 2022, 7:52 am - Lượt xem: 145
 • CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Ngày:June 29, 2022, 4:00 am - Lượt xem: 243
 • CÔNG TY TNHH MiTek VIỆT NAM TUYỂN DỤNG - Ngày:June 29, 2022, 3:58 am - Lượt xem: 182
 • BECAMEX tuyển dụng nhân sự - Ngày:February 25, 2022, 4:22 am - Lượt xem: 399


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 1st of October 2022 - Lượt truy cập: