Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

ĐIỆN LỰC ĐỨC HOÀ - PC AN GIANG TUYỂN DỤNG

Ngày: August 26, 2022, 7:50 am - Lượt xem: 219 - 0.5 MB

 • TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL - CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL TÂY NINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Ngày:November 16, 2022, 2:03 am - Lượt xem: 149
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tuyển dụng nhân sự làm việc tại Cà Mau và Sông Hậu - Ngày:November 11, 2022, 3:28 am - Lượt xem: 256
 • Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) thông báo thông tin tuyển dụng lao động năm 2022 (Đợt 3) - Ngày:November 11, 2022, 3:15 am - Lượt xem: 228
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VIỄN THÔNG - Ngày:September 16, 2022, 12:53 am - Lượt xem: 194
 • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN MIỀN NAM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 3 NĂM 2022 - Ngày:September 13, 2022, 2:19 am - Lượt xem: 374
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Ngày:August 31, 2022, 3:01 am - Lượt xem: 314
 • ĐIỆN LỰC ĐỨC HOÀ - PC AN GIANG TUYỂN DỤNG - Ngày:August 26, 2022, 7:50 am - Lượt xem: 219
 • TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TUYỂN DỤNG - Ngày:August 26, 2022, 2:28 am - Lượt xem: 307
 • CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 TUYỂN DỤNG (Đợt 2) - Ngày:August 26, 2022, 2:26 am - Lượt xem: 225
 • Công ty TNHH Powerchina Việt Nam tuyển dụng - Ngày:July 22, 2022, 7:52 am - Lượt xem: 255


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 6th of February 2023 - Lượt truy cập: