Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL TÂY NINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 Nhân viên kỹ thuật điện, điện lạnh

Ngày: November 16, 2022, 2:03 am - Lượt xem: 47

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) thông báo thông tin tuyển dụng lao động năm 2022 (Đợt 3) – Chức danh: Công nhân kỹ thuật (16 người)

Ngày: November 11, 2022, 3:15 am - Lượt xem: 107

Ngày: September 16, 2022, 12:53 am - Lượt xem: 145
  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Ngày:August 31, 2022, 3:01 am - Lượt xem: 255
  • ĐIỆN LỰC ĐỨC HOÀ - PC AN GIANG TUYỂN DỤNG - Ngày:August 26, 2022, 7:50 am - Lượt xem: 162
  • TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TUYỂN DỤNG - Ngày:August 26, 2022, 2:28 am - Lượt xem: 243
  • CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 TUYỂN DỤNG (Đợt 2) - Ngày:August 26, 2022, 2:26 am - Lượt xem: 169
  • Công ty TNHH Powerchina Việt Nam tuyển dụng - Ngày:July 22, 2022, 7:52 am - Lượt xem: 193


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 1st of December 2022 - Lượt truy cập: