Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Vị trí: Kỹ sư, nhân viên Điện

Ngày: June 12, 2019, 10:38 am - Lượt xem: 853

Vị trí: 1. Kỹ sư điện: 05 người
          2. Nhân viên điện: 10 người

Ngày: June 12, 2019, 10:31 am - Lượt xem: 1013

Vị trí: Nhân viên kinh doanh
công việc: Bán thời gian

Ngày: May 31, 2019, 1:31 pm - Lượt xem: 910

Vị trí: Kỹ sư điện, nhân viên bảo trì

Ngày: May 31, 2019, 1:29 pm - Lượt xem: 751

Vị trí: Nhân viên xử lý đơn hàng

Ngày: May 31, 2019, 1:26 pm - Lượt xem: 856
  • Công ty TNHH EPCIC - Ngày:May 31, 2019, 1:25 pm - Lượt xem: 852
  • Cty TNHH TM Dịch vụ Năng lượng sạch - Ngày:May 31, 2019, 1:23 pm - Lượt xem: 933
  • Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc Trang trí Nội thất Paris - Ngày:May 31, 2019, 1:21 pm - Lượt xem: 767
  • Công ty Cổ phần Thủy Điện Minh Tân - Ngày:May 14, 2019, 10:42 am - Lượt xem: 1056
  • CÔNG TY XÂY DỰNG ĐIỆN NƯỚC THIÊN VIỆT - Ngày:May 13, 2019, 10:51 am - Lượt xem: 874


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 1st of June 2023 - Lượt truy cập: