Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: February 25, 2022, 1:16 am - Lượt xem: 207

Tuyển dụng Nhân viên vận hành trạm 110/22kV và đường dây trung thế 22kV

Ngày: February 16, 2022, 8:25 am - Lượt xem: 281

Ngày: October 6, 2021, 12:37 pm - Lượt xem: 525

Ngày: July 7, 2021, 4:27 pm - Lượt xem: 553

Ngày: June 22, 2021, 4:42 pm - Lượt xem: 545
  • Công ty Điện lực Duyên Hải tuyển dụng - Ngày:June 22, 2021, 4:40 pm - Lượt xem: 390
  • Công ty Điện lực Chợ Lớn tuyển dụng - Ngày:June 22, 2021, 4:38 pm - Lượt xem: 582
  • Công ty Điện lực An Phú Đông tuyển dụng - Ngày:June 22, 2021, 4:35 pm - Lượt xem: 439
  • Nhà máy điện gió Hoà Bình tuyển dụng - Ngày:April 6, 2021, 2:16 pm - Lượt xem: 694
  • Công ty thuỷ điện Đại Ninh tuyển dụng - Ngày:April 6, 2021, 11:55 am - Lượt xem: 622


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Saturday, 1st of October 2022 - Lượt truy cập: