Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Công ty truyền tải điện 3 thông báo tuyển dụng Công nhân quản lý vận hành đường dây

Ngày: June 29, 2022, 4:00 am - Lượt xem: 348

Ngày: June 29, 2022, 3:58 am - Lượt xem: 281

Ngày: February 25, 2022, 4:22 am - Lượt xem: 519

Ngày: February 25, 2022, 1:16 am - Lượt xem: 301

Tuyển dụng Nhân viên vận hành trạm 110/22kV và đường dây trung thế 22kV

Ngày: February 16, 2022, 8:25 am - Lượt xem: 360
  • Công ty Truyền tải điện 3 tuyển dụng - Ngày:October 6, 2021, 12:37 pm - Lượt xem: 614
  • Công ty Điện lực Tân Bình tuyển dụng - Ngày:July 7, 2021, 4:27 pm - Lượt xem: 646
  • Công ty Điện lực Gia Định tuyển dụng - Ngày:June 22, 2021, 4:42 pm - Lượt xem: 643
  • Công ty Điện lực Duyên Hải tuyển dụng - Ngày:June 22, 2021, 4:40 pm - Lượt xem: 468
  • Công ty Điện lực Chợ Lớn tuyển dụng - Ngày:June 22, 2021, 4:38 pm - Lượt xem: 666


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 6th of February 2023 - Lượt truy cập: