Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Vị trí: Nhân viên vận hành + Bảo trì
Số lượng: 20 người

Ngày: May 17, 2018, 7:05 am - Lượt xem: 1742

Vị trí: Nhân viên kỷ thuật
Giới tính: Nam, nữ
Số lượng: 3 người

Ngày: May 17, 2018, 7:04 am - Lượt xem: 1641

Vị trí: Nhân viên thi công.
Số lượng: 6 người

Ngày: May 17, 2018, 7:02 am - Lượt xem: 1728

Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Số lượng: 02 người

Ngày: May 4, 2018, 9:44 am - Lượt xem: 1747

Vị trí: Nhân viên kỹ thuật.
Số lượng: 20 người

Ngày: May 4, 2018, 9:42 am - Lượt xem: 1826
  • CTY CP THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM - Ngày:May 4, 2018, 9:37 am - Lượt xem: 3690
  • Công ty TNHH Điện Kỹ Nghệ Đại Việt - Ngày:April 19, 2018, 2:37 am - Lượt xem: 2079
  • CTY CPTP VĨNH THÀNH ĐẠT - Ngày:April 19, 2018, 2:34 am - Lượt xem: 1848
  • Công ty CP Lilama 18 - Tổng Cty lắp máy Việt Nam - Ngày:April 13, 2018, 6:46 am - Lượt xem: 1950
  • Công Ty TNHH Hóa Chất và Môi Trường VŨ HOÀNG - Ngày:April 13, 2018, 6:37 am - Lượt xem: 1618


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: