Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Vị trí: Kỹ thuật viên tập sự

Ngày: April 6, 2018, 3:27 pm - Lượt xem: 1401

Vị trí: Kỹ Thuật viên
Trình độ: Trung cấp trở lên

Ngày: April 6, 2018, 3:26 pm - Lượt xem: 1449

Vị trí: công nhân Live - line.
Số lượng: 36 người

Ngày: March 26, 2018, 11:10 am - Lượt xem: 1891

Vị trí:
1. Kế toán viên: 2 người
2. Nhân viên kỹ thuật: 10 người

Ngày: March 21, 2018, 2:44 pm - Lượt xem: 1707

Nhân Viên Kinh Doanh
Số lượng: 03 người

Ngày: March 21, 2018, 2:42 pm - Lượt xem: 1441
  • CTY CP KHAI THÁC YẾN VIỆT YẾN VÀNG - Ngày:March 21, 2018, 2:41 pm - Lượt xem: 1539
  • Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ánh Dương Sài Gòn - Ngày:March 21, 2018, 2:39 pm - Lượt xem: 1524
  • Công Ty TNHH TM T.C - Ngày:March 21, 2018, 2:38 pm - Lượt xem: 1438
  • Ban Quản lý dự án Lưới điện Miền Nam - SPC - Ngày:March 21, 2018, 2:36 pm - Lượt xem: 1567
  • CHUỖI CÀ PHÊ NHẬT BẢN - Ngày:March 21, 2018, 2:35 pm - Lượt xem: 1457


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 6th of February 2023 - Lượt truy cập: