Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

SVHS xem thông tin chi tiết vui lòng nhấn vào nút download!
Chuyên ngành  hệ thống đi ện: 10 người
Chuyê n ngành điện và tự động hoá: 10 người
Chuyên ngành  điện công nghiệp  : 1 0  người .

Ngày: December 14, 2017, 6:27 pm - Lượt xem: 2046

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN ĐIỆN

Ngày: December 12, 2017, 4:24 pm - Lượt xem: 1795

Vị trí: Kỹ sư Điện, công nhân điện

Ngày: December 12, 2017, 4:23 pm - Lượt xem: 1744

Vị trí: 1. Nhân viên bảo trì
          2. Quản lý bảo trì

Ngày: December 12, 2017, 3:01 pm - Lượt xem: 1890

SVHS xem thông tin chi tiết vui lòng nhấn vào nút download!
Vị trí: Nhân viên bảo trì
Liên hệ: Le Minh Triet -- Director - PhuocLien Services Co.,Ltd.
Tel : 38669529    Fax : 38665201
Mobile : 0903956042

Ngày: December 12, 2017, 3:00 pm - Lượt xem: 1679
  • Công ty Tân Hiệp Phát - Ngày:December 12, 2017, 2:58 pm - Lượt xem: 1779
  • Việc làm tết Pepsi - Ngày:December 12, 2017, 2:57 pm - Lượt xem: 1830
  • công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xâ lắp điện số 5 - Ngày:December 12, 2017, 2:54 pm - Lượt xem: 1857
  • CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN - Ngày:December 12, 2017, 2:47 pm - Lượt xem: 1943
  • Công ty Swiss Post Solutions - Ngày:November 21, 2017, 10:06 am - Lượt xem: 1936


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 6th of February 2023 - Lượt truy cập: