Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: September 13, 2022, 2:19 am - Lượt xem: 671

Ngày: August 31, 2022, 3:01 am - Lượt xem: 483

Ngày: August 26, 2022, 7:50 am - Lượt xem: 348

Tổng công ty điện lực Tp.HCM thông báo tuyển dụng lao động năm 2022

Ngày: August 26, 2022, 2:28 am - Lượt xem: 503

Công ty truyền tải điện 3 thông báo tuyển dụng Công nhân quản lý vận hành đường dây (đợt 2)

Ngày: August 26, 2022, 2:26 am - Lượt xem: 398
  • Công ty TNHH Powerchina Việt Nam tuyển dụng - Ngày:July 22, 2022, 7:52 am - Lượt xem: 552
  • CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Ngày:June 29, 2022, 4:00 am - Lượt xem: 632
  • CÔNG TY TNHH MiTek VIỆT NAM TUYỂN DỤNG - Ngày:June 29, 2022, 3:58 am - Lượt xem: 402
  • BECAMEX tuyển dụng nhân sự - Ngày:February 25, 2022, 4:22 am - Lượt xem: 654
  • Trung tâm thuỷ lợi khai thác nước sạch Bình Dương tuyển dụng - Ngày:February 25, 2022, 1:16 am - Lượt xem: 431


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Sunday, 10th of December 2023 - Lượt truy cập: