Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: June 29, 2022, 3:58 am - Lượt xem: 463

Ngày: February 25, 2022, 4:22 am - Lượt xem: 719

Ngày: February 25, 2022, 1:16 am - Lượt xem: 499

Tuyển dụng Nhân viên vận hành trạm 110/22kV và đường dây trung thế 22kV

Ngày: February 16, 2022, 8:25 am - Lượt xem: 593

Ngày: October 6, 2021, 12:37 pm - Lượt xem: 849
  • Công ty Điện lực Tân Bình tuyển dụng - Ngày:July 7, 2021, 4:27 pm - Lượt xem: 1004
  • Công ty Điện lực Gia Định tuyển dụng - Ngày:June 22, 2021, 4:42 pm - Lượt xem: 1015
  • Công ty Điện lực Duyên Hải tuyển dụng - Ngày:June 22, 2021, 4:40 pm - Lượt xem: 660
  • Công ty Điện lực Chợ Lớn tuyển dụng - Ngày:June 22, 2021, 4:38 pm - Lượt xem: 880
  • Công ty Điện lực An Phú Đông tuyển dụng - Ngày:June 22, 2021, 4:35 pm - Lượt xem: 946


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: