Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: August 31, 2020, 11:28 am - Lượt xem: 953

Công ty Tuyền tải điện 3 (PTC) có nhu cầu tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:
- Số lượng, nghề tuyển dụng: 06 công nhân QLVH đường dây
...

Ngày: August 12, 2020, 11:57 am - Lượt xem: 1619

Quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật, quản lý vận hành trạm biến áp công suất từ 22kV đến 220kV

Ngày: August 11, 2020, 10:49 am - Lượt xem: 657

08 Kỹ sư, Cử nhân, 20 Công nhân điện, 04 lái xe

Ngày: August 10, 2020, 5:28 pm - Lượt xem: 703

Tuyển 3 công nhân, 1 trung cấp hoặc Cao đẳng điện lực

Ngày: July 7, 2020, 9:31 am - Lượt xem: 825
  • Công ty Cổ phần Cơ điện- Điện lực Đồng Nai - Ngày:July 6, 2020, 9:59 am - Lượt xem: 752
  • CTY TNHH TMDV ĐÔNG VINH - Ngày:June 18, 2020, 5:21 pm - Lượt xem: 560
  • CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM - Ngày:June 18, 2020, 5:20 pm - Lượt xem: 764
  • Tập đoàn Dynaplast - Ngày:June 18, 2020, 5:18 pm - Lượt xem: 531
  • CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Ngày:June 18, 2020, 5:16 pm - Lượt xem: 633


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 6th of February 2023 - Lượt truy cập: