>> NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Năm học 2019 - 2020, trường Cao đẳng Điện lực đào tạo chuyên ngành mới: chuyên ngành NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO.
Chuyên ngành NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO thuộc nhóm ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Thiết kế, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, vận hành các hệ thống điện có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo.
Sinh viên chuyên ngành NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO sau khi tốt nghiệp Cao đẳng được cấp bằng KỸ SƯ THỰC HÀNH, làm việc tại nhà máy điện mặt trời, nhà máy phong điện, nhà máy điện sinh khối và các công ty chuyên về công nghệ năng lượng tái tạo.

Ngày: April 20, 2017, 3:50 pm - Lượt xem: 5088

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành điện công nghiệp) có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có trình độ ngoại ngữ và tin học, có kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp để có thể làm việc trong các lĩnh vực điện công nghiệp.

Ngày: April 20, 2017, 3:52 pm - Lượt xem: 3771

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành điều khiển tự động) có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có trình độ ngoại ngữ và tin học, có kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp để có thể làm việc trong các lĩnh vực điện tự động công nghiệp, tự động trong hệ thống điện.

Ngày: April 27, 2017, 2:06 am - Lượt xem: 2201
>> CỰU SINH VIÊN

Điện phải đi trước một bước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Con người là trọng tâm, là quyết định thắng lợi cho sự nghiệp này. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu.

Ngày: April 20, 2017, 2:54 pm - Lượt xem: 1751

Các bạn đang có được những giáo viên kinh nghiệm và những trang thiết bị học tập cũng như cơ sở vật chất của một nhà trường nghề bậc nhất ở phía Nam, hãy tận dụng và đừng lãng phí bất kỳ giây phút giây học tập nào.

Ngày: April 20, 2017, 2:58 pm - Lượt xem: 2362

Khi ra trường công tác, đạt được nhiều thành công, phần lớn là nhờ sự giáo dục truyền đạt của thầy cô trong trường nên khi đang học các bạn trẻ phải học hết sức mình, tranh thủ tiếp thu kiến thức từ sách vở và thực tiễn ở thầy cô giáo.

Ngày: April 20, 2017, 3:06 pm - Lượt xem: 1563