HỆ ĐẠI HỌC


Trường xét tuyển: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Kết quả hình ảnh cho LOGO ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

        1.  Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:

       -       Đối tượng dự thi: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề các chuyên ngành sau đây: Hệ thống điện, Điện công nghiệp và dân dụng, Tự động hóa, Kỹ thuật điện, Điện khí hóa – Cung cấp điện, Bảo dưỡng công nghiệp, Thiết bị điện – điện tử, Điều khiển tự động, Thủy điện.

      -  Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống điện.

      -  Số lượng tuyển sinh: 100

      -  Thời gian đào tạo: 2 năm.


2.  Liên thông từ Trung cấp lên Đại học:

-       Đối tượng dự thi: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề các chuyên ngành sau đây: Hệ thống điện, Điện công nghiệp và dân dụng, Tự động hóa, Kỹ thuật điện, Điện khí hóa – Cung cấp điện, Bảo dưỡng công nghiệp, Thiết bị điện – điện tử, Điều khiển tự động, Thủy điện.

-  Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống điện.

-  Số lượng tuyển sinh: 100

-  Thời gian đào tạo: 3 năm.


Trường xét tuyển: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH


Không có văn bản thay thế tự động nào.


-         Đối tượng dự tuyển:

+ Đã tốt nghiệp đại học.

+ Đã tốt nghiệp cao đẳng chính quy trường công lập cùng nhóm ngành.

+ Đã tốt nghiệp cao đẳng chính quy trường công lập khác nhóm ngành và có điểm trung bình tốt nghiệp cao đẳng từ 6,0 trở lên.

-         Ngành tuyển: Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử

-         Chuyên ngành: Kỹ thuật điện - Mã ngành: 52520201

-         Chỉ tiêu: 100

-         Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 học kỳ)

-         Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng.

-         Bằng cấp: Trường Đại học Bách Khoa cấp bằng kỹ sư hình thức vừa làm vừa học.