NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Trình độ đào tạo:                     Cao đẳng

Ngành đào tạo:                        Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử                                   

Mã ngành:                               6520227

Loại hình đào tạo:                   Chính quy

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu chung

           Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành điện công nghiệp) có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có trình độ ngoại ngữ và tin học, có kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp để có thể làm việc trong các lĩnh vực điện công nghiệp.

           Sau khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt được các yêu cầu sau:

           Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa mạng điện công nghiệp trong các xí nghiệp, nhà máy sản xuất;

           Phân tích, phán đoán và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;

           Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện đại theo tài liệu hướng dẫn như điều khiển lập trình PLC, hệ thống điều tốc tự động,...;

           Có tư duy khoa học và khả năng tự học;

           Có kỹ năng tiếp nhận, thực hiện và chuyển giao công nghệ;

           Có kỹ năng mềm: biết giao tiếp, biết lắng nghe, biết ứng xử và làm việc nhóm…

1.2 Mục tiêu cụ thể

1.2.1 Kiến thức

           Trình bày được nguyên lý, cấu tạo, tính năng và ứng dụng của các loại thiết bị điện sử dụng trong chuyên ngành Điện công nghiệp;

           Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của chuyên ngành điện công nghiệp như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

           Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện);

           Nắm được các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển một mạng điện công nghiệp;

           Nắm vững kiến thức cơ bản về an toàn điện, an toàn lao động, vệ sinh công nhiệp;

           Có khả năng giao tiếp cơ bản và đọc tài liệu chuyên ngành bằng ngôn ngữ tiếng anh;

           Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng và hoạt động nghề nghiệp.

1.2.2 Kỹ năng

           Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;

           Phân tích, phán đoán và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;

           Bảo trì, thay thế được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

           Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện đại theo tài liệu hướng dẫn như điều khiển lập trình PLC, hệ thống điều tốc tự động,...;

           Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong mạng điện công nghiệp;

           Có khả năng tự cập nhật các kiến thức, nâng cao trình độ tay nghề phù hợp với yêu cầu của công việc chuyên môn;

           Có khả năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

1.2.3 Thái độ và hành vi

           Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

           Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;

           Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện;

           Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

           Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;

           Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

           Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc; luôn khiêm tốn, cần cù, giản dị;

           Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

           Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp;

           Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

           Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;

           Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

1.2.4 Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trở thành Cử nhân cao đẳng chuyên ngành Điện công nghiệp sẽ làm việc tại các nhà máy điện và các nhà máy, xí nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.

 

1.2.5 Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Với những kiến thức đã được trang bị, sinh viên cũng có thể học liên thông lên bậc đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử.

 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo: 2.5 năm

 

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 111 tín chỉ (chưa kể GDTC và GDQP)

 

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

           Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

           Sức khoẻ: Theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

           Độ tuổi:  Từ 18 tuổi trở lên

           Xét tuyển:  Xét tuyển học bạ năm lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2017 theo tổ hợp môn:

·         AOO ( Toán, Lý, Hóa )

·         AO1 (Toán, Lý, Anh )

·         DO7 ( Toán, Hóa, Anh )

Ngày: April 20, 2017, 3:52 pm - Lượt xem: 3533