-- MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN--

Học sinh phổ thông click Các mục ở trên để xem thông tin về ngành, chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển.

Click dowload để tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển.

Download

THÔNG BÁO TUYỂN SINH