Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 28, 2023, 1:52 am - Lượt xem: 425
 • Điểm thi lần 2 môn BVRL lớp 22CH1A-C - Ngày: December 28, 2023, 1:51 am - Lượt xem: 189
 • Điểm thi lần 1 môn ODHTD-BVRL-VHTBA-QLSC-SCADA-VHHTĐ-NMĐ-LĐ lớp 21CH-HL - Ngày: December 15, 2023, 2:53 am - Lượt xem: 301
 • Điểm thi lần 1 môn BVRL lớp 22CH1A-C - Ngày: November 22, 2023, 7:39 am - Lượt xem: 690
 • Ngày: April 23, 2024, 1:27 am - Lượt xem: 3
 • DS thi CĐ 22HL 22 thg 4, 2024 - Ngày: April 22, 2024, 7:13 am - Lượt xem: 2
 • Ds thi lần 2 lớp 23TQ1CD hk1 từ 11-17.04.2024 - Ngày: April 10, 2024, 7:44 am - Lượt xem: 17
 • Điểm thi môn TCSX + TAKT CD922 HL lần 1 từ 1-2. 4, 2024 - Ngày: April 9, 2024, 8:50 am - Lượt xem: 48
 • Ngày: April 10, 2024, 7:08 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi ĐK LTPLC Lớp 22CT1A, 22CD L1 - Ngày: April 2, 2024, 4:01 am - Lượt xem: 116
 • Điểm thi KTAT Lớp 22CT1A, 22CD L1 (1) - Ngày: April 2, 2024, 3:59 am - Lượt xem: 48
 • Điểm TTDCB Lớp 22CDHL - Ngày: March 28, 2024, 3:24 am - Lượt xem: 81


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: