Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 4, 2023, 7:30 am - Lượt xem: 223
 • Điểm thi lần 1 môn NMĐ lớp 21CH1A-C - Ngày: January 4, 2023, 7:29 am - Lượt xem: 110
 • Điểm thi lần 1 môn BVRL lớp 21CH1A-C - Ngày: January 4, 2023, 7:28 am - Lượt xem: 116
 • Điểm thi lần 1 môn SCADA lớp 20CH-HL - Ngày: January 4, 2023, 7:27 am - Lượt xem: 72
 • Ngày: February 1, 2023, 4:04 am - Lượt xem: 107
 • Điểm thi MẠCH 22CH1ABC L1 06 thg 1, 2023 - Ngày: February 1, 2023, 4:03 am - Lượt xem: 189
 • Điểm thi TCC các lớp CĐK22 L1 03 thg 1, 2023 - Ngày: February 1, 2023, 4:03 am - Lượt xem: 175
 • Điểm thi VLĐC các lớp CĐK22 L1 30 thg 12, 2022 - Ngày: February 1, 2023, 4:01 am - Lượt xem: 126
 • Ngày: February 1, 2023, 4:16 am - Lượt xem: 2
 • Điểm môn Cơ kỹ thuật lớp 21CDHL - Ngày: February 1, 2023, 4:10 am - Lượt xem: 7
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 22TQ1AB L1 - Ngày: February 1, 2023, 4:05 am - Lượt xem: 8
 • Điểm môn TTDCN Lớp CĐ_HL - Ngày: December 30, 2022, 7:01 am - Lượt xem: 99


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 1st of February 2023 - Lượt truy cập: