Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
TKB:29-05052024
April 23, 2024, 4:34 am
0.06 MB
TKB 22-28052024
April 18, 2024, 8:49 am
0.06 MB
TKB:15-21042024
April 11, 2024, 1:08 am
0.06 MB
TKB:08-14042024
April 4, 2024, 1:42 am
0.06 MB
TKB:01-07042024
March 27, 2024, 8:57 am
0.06 MB
TKB:25-31032024
March 20, 2024, 3:15 am
0.06 MB
TKB:18-24032024
March 14, 2024, 8:50 am
0.06 MB
TKB:11-17032024
March 7, 2024, 6:33 am
0.06 MB
TKB:04-10012024
February 29, 2024, 1:45 am
0.06 MB
TKB:26-03032024 - Do Thứ sáu ngày 01/03/2024 Hội nghị CBVC nên TKB có thay đỏi
February 21, 2024, 1:03 am
0.06 MB
TKB:19-25022024
February 5, 2024, 3:35 am
0.06 MB
TKB:05-11022024
January 30, 2024, 12:35 am
0.06 MB
TKB:29-04022024
January 25, 2024, 2:19 am
0.06 MB
TKB:22-28012024
January 18, 2024, 12:21 am
0.06 MB
TKB:15-21012024
January 10, 2024, 12:27 pm
0.06 MB
TKB:08-14012024
January 3, 2024, 6:55 am
0.06 MB
TKB:01-07012024
December 27, 2023, 6:42 am
0.06 MB
TKB:25-31122023
December 20, 2023, 2:25 pm
0.06 MB
TKB:18-24122023
December 14, 2023, 12:17 am
0.06 MB
TKB:11-17122023
December 7, 2023, 2:39 am
0.06 MB
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 23, 2024, 1:35 am
 • LỊCH THI LẦN 2 – CĐ2022 HK3_HL - Ngày:April 15, 2024, 8:56 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 4, 2024, 3:52 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CĐ1A - Ngày:April 4, 2024, 3:51 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23TQ1C,D - Ngày:April 3, 2024, 8:52 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - CĐ2022 HK3_HL - Ngày:March 18, 2024, 9:06 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP K21_HL - Ngày:February 21, 2024, 12:50 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23TQ1A,B - Ngày:February 5, 2024, 2:42 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23CĐ1A - Ngày:February 5, 2024, 2:42 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23CH1A,B,C - Ngày:February 5, 2024, 2:41 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: